Avatar
24 March 2015 - Charlotte Karman plaatste:

Aanpassingsregeling Jeugdwet gepubliceerd

Op 23 maart is een Aanpassingsregeling Jeugdwet gepubliceerd. In deze regeling worden een aantal regelingen gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de Jeugdwet.

In deze regeling is onder andere opgenomen hoe de geboortedatum van een persoon moet worden weergegeven en welke informatie de Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 moeten uploaden bij het CBS. Daarnaast voorziet deze regeling in de nodige technische aanpassingen van de terminologie en verwijzingen in andere ministeriële regelingen. Ook wordt de Regeling gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg ingetrokken aangezien het gebruik van het Burgerservicenummer in artikel 6 van de Regeling Jeugdwet en paragraaf 7.4 van het Besluit Jeugdwet is geregeld.

In de bijlage treft u de Aanpassingsregeling Jeugdwet.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.