Avatar
26 October 2016 - Olfert Koning plaatste:

Vluchtelingen moeten betere toegang krijgen tot geestelijke gezondheidszorg

De toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen in Europa moet verbeterd worden. Dat stelt de Europese koepelorganisatie Mental Health Europa. Hoewel vluchtelingen en migranten vaak een hoger risico hebben op psychische problemen, maakt Mental Health Europe zich zorgen over de toegang voor hen tot geestelijke gezondheidszorg.

In een position paper wordt uiteen gezet wat nodig is voor goede geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen. Goede toegang tot zorg is niet alleen een verplichting vanuit mensenrechtenperspectief, maar draagt ook bij aan deelname aan de samenlevingen en daarmee aan de economieën van lidstaten van de Europese Unie. Vluchtelingen hebben recht op dezelfde zorg als inwoners van de Europese Unie.

Ook in Nederland verbetering mogelijk
Nederland heeft de toegang van sociale voorzieningen voor vluchtelingen goed op orde, stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS in het essay Grensconflicten, dat maandag 17 oktober verscheen. Toch zijn er ook in Nederland aandachtspunten.

Punt van aandacht is de overgang van zorg in noodopvangcentra en asielzoekerscentra naar zorg in gemeenten. Een probleem is bijvoorbeeld het wegvallen van de vergoeding voor een tolkenvoorziening nadat een asielzoeker met een status uit het asielzoekerscentrum is vertrokken.

Vergoeding tolkentelefoon
De Convenantspartners Specialistische GGZ voor Vluchtelingen en Asielzoekers en GGZ Nederland pleiten daarom met KNMG, GGD-GHOR Nederland, de KNMT, de KNMP, de KNOV en de KNGF voor meer investeringen in de tolkentelefoon. Wij willen een structurele vergoeding ervan voor álle zorgverleners. Met dit hulpmiddel kunnen mensen die als vluchteling of asielzoeker naar ons land zijn gekomen betere zorg krijgen.

De Convenantspartners Specialistische GGZ voor Vluchtelingen en Asielzoekers bestaan uit vier expert instellingen in Nederland die een convenant hebben getekend om hun kennis en kunde te verspreiden (GGZ Drenthe, afdeling De Evenaar; Reinier van Arkel, afdeling Psychotraumacentrum; Pro Persona afdeling, Phoenix en Centrum ’45).

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.