Avatar
28 October 2016 - Lonneke Schoo plaatste:

Subsidieregeling transparantie psychosociale zorg bij (ernstig) somatische aandoeningen

U wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst Transparantie over de Kwaliteit van Zorg 2017, op 10 november a.s.

Zorginstituut Nederland inventariseert welke onderwerpen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Transparantie Kwaliteit van Zorg in 2017. Voor 2017 is het thema Psychosociale zorg bij (ernstig) somatische aandoeningen. De voor dit thema relevante partijen kunnen in 2017 een subsidieaanvraag indienen bij het Zorginstituut; voor deze regeling is jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar.

Zorginstituut Nederland nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst op 10 november a.s. van 14.30 tot 17.00 uur in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst inventariseert het Zorginstituut samen met u de criteria waaraan de projecten voor 2017 dienen te voldoen. Ook is er gelegenheid om gezamenlijk de mogelijke projectonderwerpen te verkennen. 

Begrijpelijke en vindbare informatie

Voor de subsidieregeling komen onderwerpen en activiteiten in aanmerking die op korte termijn kunnen bijdragen aan begrijpelijke en vindbare informatie voor de zorgvrager. In 2015 werd een impuls gegeven aan begrijpelijke en vindbare informatie in de medisch-specialistische zorg (Jaar van de Transparantie). In 2016 zijn subsidies verstrekt die een impuls geven aan het benutten van die informatie in de context van Samen beslissen. De subsidies die in 2017 worden verstrekt geven een impuls aan informatie over Psychosociale zorg bij (ernstig) somatische aandoeningen.

Reikwijdte van het thema

‘Psychosociale zorg bij (ernstig) somatische aandoeningen’ is een breed thema. Het Zorginsituut wil ervoor zorgen dat de middelen die beschikbaar komen ook daadwerkelijk aan begrijpelijke en vindbare informatie voor de zorgvrager bijdragen. Het Zorginstituut bakent het thema af op:

  1. Somatische aandoeningen die blijvend impact hebben en om die reden om psychosociale zorg vragen;
  2. Onderwerpen die een impuls geven aan zorg waarbij vindbare en begrijpelijke informatie belangrijk zijn voor de zorgvrager én zijn familie en/of nabije omgeving. Door vroegtijdig aandacht te vragen voor mogelijke psychosociale aspecten van de zorg, o.a. tijdens het Samen beslissen, en de patiënt en zijn naaste te voorzien van relevante informatie kunnen problemen vroegtijdig worden onderkend en mogelijk verholpen.

Onderwerpen met betrekking tot pakketdiscussies zoals aanpassingsstoornissen vallen buiten de reikwijdte van het thema.

Programma

In het programma komen de volgende zaken aan de orde:

  • een korte toelichting op de subsidieregeling en het thema in 2017;
  • gelegenheid tot het delen van uw visie op de vraag hoe effectief impuls kan worden gegeven aan vindbare en begrijpelijke informatie op het gebied van psychosociale zorg bij (ernstig) somatische aandoeningen, binnen de hierboven genoemde reikwijdte;
  • samenvatting en toelichting op de vervolgstappen.

U kunt zich tot dinsdag 8 november a.s. aanmelden voor de bijeenkomst via ( http://fd8.formdesk.com/ZorginstituutNederland/inventarisatiebijeenkomstsubsidieregelingTransparantie ).

De bijeenkomst vindt plaats bij Vergadercentrum BCN in Utrecht. U ontvangt de routebeschrijving bij de bevestiging van uw aanmelding.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.