Avatar
10 November 2016 - Joost Kamoschinski plaatste:

Dringend advies tijdelijk stopzetten aanlevering Argus-data aan AIC

GGZ Nederland heeft een brief gestuurd aan haar leden met een BOPZ-aanmerking, waarin zij deze leden adviseert tijdelijk te stoppen met het aanleveren van Argus-data aan het Argus Informatiecentrum (AIC). Aanleiding is een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens en de onduidelijkheid (tot op dit moment) wat dit daadwerkelijk betekent voor Argus. De gelijkenis tussen de gegevens(verwerking) van DIS en Argus is dusdanig, dat GGZ Nederland meer waarborg en duidelijkheid wenst te krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens hieromtrent, voordat zij haar leden blijft motiveren Argus-data aan te leveren aan het AIC.

Afgesproken is dat het ministerie van VWS en GGZ Nederland, in samenspraak met IGZ en SBG, binnenkort in gesprek gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens om een dergelijke waarborg te krijgen. Voor GGZ Nederland dient dit een zwaarwegende, formele uitspraak te zijn. Een dergelijke uitspraak is bijvoorbeeld te realiseren door het verkrijgen van een ontheffing.

Wat belangrijk is en blijft, is dat de registratie van vrijheidsbeperkende interventies binnen de eigen organisatie en de melding aan de IGZ bij de start van een dergelijke interventie verplicht blijven. Daarnaast raden wij u aan door te gaan met het (technisch) mogelijk maken van de aanlevering tussen uw organisatie en het AIC. De ondersteuning en advies van het AIC hierbij blijven beschikbaar.

In de brief leest u meer over de aanleiding, de uitspraak van de Autoriteit en de gevolgen daarvan. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang in dit dossier.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.