Avatar
14 November 2016 - Marloes Jonkers plaatste:

Consultatie ontwerp Wmcz: reactie GGZ Nederland met de Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

ActiZ, VGN, NFU, NVZ en GGZ Nederland, verenigd in de BoZ, hebben gezamenlijke gereageerd op het ontwerp in aanloop op het wetsvoorstel dat beoogt de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te vervangen. Met deze reactie willen wij het perspectief om te komen tot werkbare en werkzame medezeggenschap van cliënten in de zorg breed onder de aandacht brengen en onze bijdrage leveren aan een evenwichtiger wetsvoorstel.

BoZ onderkent het belang van medezeggenschap als onderdeel van de checks en balances die goed bestuur van zorgorganisaties waarborgen. Wij zien daarbij de belangrijke link met de Zorgbrede Governancecode 2017 waarin het creëren van randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden ook wordt benoemd als één van de zeven leidende principes voor goed bestuur.

Verder vinden wij met de minister dat het tijd wordt om de Wmcz te actualiseren. De Wmcz is in de twintig jaar dat zij van kracht is nauwelijks inhoudelijk gewijzigd, terwijl de zorgorganisaties waarop de wet van toepassing is ingrijpend zijn veranderd.

Wij onderschrijven ook het streven om met dit wetsvoorstel meer ruimte te maken voor maatwerk maar meteen ook de urgentie voor een principiële discussie over wat werkbare en werkzame medezeggenschap nu werkelijk is en welke maatregelen dit werkelijk bevorderen.

Want zijn we met dit nieuwe Wmcz-ontwerp wel op de goede en gewenste weg; is dit echt een adequate oplossing voor de problemen die er (nog) in de praktijk betreffende medezeggenschap van cliënten gesignaleerd worden? Kan het ook anders?

Goed om in de gewenste discussie aan te sluiten bij het iBMG - rapport Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars , dat een goede aanzet geeft door een aantal principes van medezeggenschap te formuleren.

 

Voor opmerkingen, aanbevelingen en goede praktijkvoorbeelden houden wij ons aanbevolen. Mail deze naar zorgenrecht@ggznederland.nl .

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.