Avatar
28 November 2016 - Lonneke Schoo plaatste:

CQi, alles wat u moet weten over de verplichtingen in 2017

De nieuwste versie van de CQi ambulant en klinisch is sinds 1 april jl. beschikbaar. Deze versie moet vóór 1 januari 2017 ingebed worden in de logistieke systemen van aanbieders, zodat de nieuwe CQi vanaf dat moment met dezelfde systematiek als de ROM afgenomen wordt. Alle informatie hierover nog even beknopt op een rij.

Zorgaanbieders die ggz-zorg overeenkomstig de Zorgverzekeringswet aanbieden, zijn verplicht de CQi af te nemen. Het is de bedoeling dat de nieuwe, in april jl. opgeleverde versie van de CQi, in het ROM-systeem ingebed wordt vóór 1 januari 2017.

De voordelen van deze nieuwe CQi zijn:

 • de nieuwe CQi is aanzienlijk korter dan voorgaande versies (van 93 naar 21 vragen)
 • één CQi voor nagenoeg het hele ggz-veld
 • één uniforme wijze van uitvragen (continu binnen de ROM)
 • minder belastend voor de cliënt
 • informatie direct beschikbaar
 • kostenbesparend

Het inbedden van de CQi geldt voor de volgende SBG-zorgdomeinen:

 • Volwassenen cure
 • Volwassenen EPA
 • Verslaving cure
 • Verslaving chronisch
 • Gerontopsychiatrie

Het betreft hier zowel de ambulante als de klinische populatie, op basis van basis-ggz productgroepen en DBC’s. BW en RIBW-zorg, alsmede Kinderen en Jeugd / Dyslexie, Psychogeriatrie en FZ vallen buiten deze CQi-uitvraag.

Het jaar 2016 wordt gezien als overgangsjaar. Eind 2016 moet de nieuwe verkorte CQi in het ROM-systeem zijn opgenomen en aangeleverd kunnen worden in het maandelijkse .xml-bestand aan SBG. Voorheen kon men voor de aanlevering van de CQi een meetbureau inhuren, maar sinds 2016 kan dat niet meer.

Alle behandelingen die worden afgerond in 2017 moeten met de nieuwe CQi worden gemeten. Er zullen trajecten zijn die niet kunnen worden gemeten, net zoals bij de ROM-nameting. Geef dit aan bij de reden van non respons die voor de ROM-nameting wordt aangeleverd. De CQi-uitvraag is daar in principe aan gekoppeld.

 • Meer weten over de nieuwe CQi, richtlijnen en aanleverinstructie, klik dan hier.
 • Meer weten over het koppelen van metingen, klik dan hier.

Veel gestelde vragen

 1. Kan ik mijn steekproef van 2016 aanleveren bij SBG?

  Nee, alleen metingen uit een continu (bij voorkeur ROM) proces kunnen worden aangeleverd bij SBG.

 2. Is de verkorte CQi versie van 2012 nog geldig in 2016?

  Ja, mits regulier aangeleverd bij SBG is deze versie nog geldig voor afgesloten behandelingen voor ambulante zorg volwassenen cure en verslavingszorg cure.

 3. Is de nieuwe CQi ook geschikt voor het zorgdomein K&J?

  De bruikbaarheid van de nieuwe CQi is niet beoordeeld voor de doelgroep K&J, de expertraad K&J vond de nieuwe CQi bruikbaar maar adviseert cliëntervaring te blijven meten met het instrumentarium wat men al in zorginstellingen gebruikt.

 4. Zijn er responsafspraken gelijk de ROM m.b.t. de CQi?

  Alle netwerkpartners zijn het met elkaar eens dat cliëntervaring een belangrijke manier is om dit aspect van kwaliteit van zorg in kaart te brengen en informatie te krijgen van de cliënt waar verbetering wellicht mogelijk is. Hier zijn geen concrete responspercentages over afgesproken, maar wel een inspanningsverplichting. Dit komt erop neer dat over boekjaar 2017 alleen met de nieuwe CQi kan worden voldaan aan de wettelijk verplichte prestatie-indicatoren ggz.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.