Avatar
17 December 2016 - Lonneke Schoo plaatste:

ROM en Shared Decision Making: is dat een combinatie?

Ervaringen vanuit Mondriaan team Ouderen Maastricht.

Meedoen aan het doorbraakproject ROM?

Hmm, ROM zegt me niet veel. Dat klinkt als ‘een moetje’. Vragenlijsten invullen omdat dit moet van de zorgverzekeraar en van de manager. De afgelopen jaren kregen we allerlei verplichte vragenlijsten, die we voor en door de patiënt moesten invullen. Bij het woord ROM wordt er met de ogen gedraaid, gevolgd door een diepe zucht.

Nu wordt het anders. ROM wordt gecombineerd met Shared Decision Making (SDM), gezamenlijke besluitvorming. Als behandelaar samen met de patiënt de voortgang van de behandeling bespreken, samen keuzes maken en meten met behulp van vragenlijsten.

Mijn interesse is gewekt. Dit kan betekenen dat de patiënt meer regie krijgt over zijn eigen behandeling, meer inzicht krijgt in zijn eigen voortgang en functioneren en samen met de behandelaar doelen stelt waaraan gewerkt kan worden.

We gaan van start

We gaan van start met het doorbraakproject SDM met ROM. Vanuit het Trimbos-instituut krijgen we meer uitleg over het project. Het team is opgedeeld in een Doorbraak en Schaduw team. Op deze manier kon de implementatie tevens geëvalueerd worden. Drie teamleden zijn gestart als projectgroep SDM met ROM.

Projectplan

Eerst inventariseren wat we al doen aan ROM. Standaard gebruiken we de HONOS65+ en de EDIZ. Onze doelgroep kunnen we verdelen in twee groepen: cure en EPA. Cure zijn de kortdurende behandelingen en EPA staat voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. We beraadslagen of we verder willen met de bestaande vragenlijsten of liever met andere aan de slag gaan. We besluiten te kiezen voor de BSI bij de cure-groep en de CANSAS bij de EPA-groep. Met de BSI meet je de klachtenvermindering en kan de patiënt zien of er wel of geen verbetering is. Met de CANSAS worden de zorgbehoeften gemeten en kunnen patiënt en behandelaar gezamenlijk aan de slag om de openstaande behoeften te vervullen. In het projectplan werd duidelijk beschreven wanneer en hoe we de meetinstrumenten gingen gebruiken. Alle behandelaren van het kernteam gingen hiermee aan de slag.

Shared Decision Making

Gezamenlijke besluitvoering introduceren. Een nieuwe term, een andere werkwijze voor de behandelaren. Zowel behandelaar als patiënt spreken elkaars verwachtingen uit over de behandeling, staan stil bij de meetresultaten. Begrijpen beiden alles over de resultaten? Doorvragen is van belang bij de patiënt om daarna de behandeldoelen en verwachtingen  te bespreken en eventueel nieuwe op te stellen.

Resultaat

Er kwamen positieve punten uit zoals dat er met behulp van ROM andere zorgbehoeftes naar boven kwamen, er was meer commitment, patiënten voelen zich gehoord en er is meer kans op slagen van de behandeling. Patiënten geven wel aan dat ze moeten wennen aan de eigen inbreng, maar ze verkrijgen meer inzicht in hun eigen behandeling. De gezamenlijke besluitvorming integreert de ROM in de behandeling en nodigt uit om de resultaten te bespreken. SDM kun je bij iedere patiënt inzetten, zelfs voor de kleinste doelen. Het zuchten bij de behandelaren werd minder. Het nut van ROM samen met Shared Decision Making werd en wordt gezien!

Kortom Shared Decision Making met ROM is zeker een goede combinatie!

Saskia Bollen, verpleegkundig specialist ggz

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.