Avatar
26 January 2017 - Joost Kamoschinski plaatste:

Voortgang realisatie koppeling Argus-data

Afgelopen 9 november 2016 heeft GGZ Nederland aan haar leden een brief gestuurd (zie bijlage) met het advies tijdelijk te stoppen met het aanleveren van Argus-data aan het Argus Informatiecentrum (gesitueerd bij SBG). Dit op basis van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens over DIS-data.

Onderaan de brief werd echter aangegeven dat het noodzakelijk blijft voor ggz-instellingen met een Bopz-aanmerking door te gaan met realisatie van de (technische) koppeling van het eigen registratiesysteem (vwb Argus-data) met het systeem van het AIC. In die zin zien wij deze periode nog steeds als uitstel ipv afstel en gaat GGZ Nederland er vanuit dat binnen afzienbare tijd Argus-data aangeleverd dienen te worden.

GGZ Nederland krijgt diverse signalen dat relevante instellingen na ontvangst van de brief geheel gestopt zijn met Argus en zodoende ook met de realisatie van het (technische) systeem. Dat vindt GGZ Nederland onwenselijk. GGZ Nederland heeft in haar subsidietekenning afspraken gemaakt over het aanleverpercentage van Argus-data in 2016 en 2017 (na voldoende waarborg AP). Het geeft een (financieel) risico als we niet aan dergelijke voorwaarden kunnen voldoen.

GGZ Nederland raadt u zodoende met klem aan met het (technisch) realiseren van deze koppeling. Mocht u hierbij hulp of advies willen hebben, dan kunt u dagelijks contact opnemen met de helpdesk van SBG. Deze helpdesk zal voortbestaan tot in ieder geval eind 2017.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.