Avatar
24 February 2017 - Marloes van Es plaatste:

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Stand van zaken per 7 december 2017 (dank aan de mensen die met ons mee hebben gewerkt aan de evaluatie van de huidige regeling: dat hebben we zeer gewaardeerd!)

Naar aanleiding van de veldconsultatie is de subsidieregeling aangepast en deze ligt momenteel ter goedkeuring bij de minister. Naar verwachting zal de nieuwe regeling per 1 maart 2018 in werking treden. De regeling voorziet niet in een bepaling omtrent terugwerkende kracht. De wijzigingen betreffen o.a. de meldingstermijn (nu binnen 24 uur) gaat naar 7 dagen. En in spoedeisende situaties kan met beperkte gegevens worden gewerkt (omdat de toestemming niet altijd door de patiënt kan worden gegeven).

In de bijlage is de 'huidige' subsidieregeling opgenomen die per 1 maart 2017 is ingegaan. In deze regeling, voor onverzekerde verzekeringsplichtigen, wordt de (administratieve) afhandeling voor geleverde medisch noodzakelijke zorg aan deze doelgroep uiteen gezet. De regeling wordt uitgevoerd door het CAK.

Samengevat is van belang voor de zorginstelling:

 • sluit een overeenkomst met de staat (via CAK);
 • meld uiterlijk binnen 24 uur na de start van de medisch noodzakelijke zorg bij de GGD GHOR via een vastgesteld formulier (ná 1 maart) met UZI-pas of anders per fax;
 • declareer de geleverde medisch noodzakelijke zorg uiterlijk binnen 3 maanden na afsluiting DBC.

GGZ Nederland is blij dat met deze regeling dit deel van de medisch noodzakelijke zorg nu voor vergoeding in aanmerking komt. Evaluatie van de regeling zal moeten uitwijzen of deze niet (toch) te complex is uiteengezet. Niet al onze suggesties ter vereenvoudiging zijn meegenomen in de nu voorliggende regeling. Maar we zijn weer een stap verder. De onverzekerde verzekeringsplichtinge komt hiermee ook weer in beeld en er kan, ook samen met de GGD, actie op het (opnieuw) activeren van de zorgverzekering worden ingezet.

 

 

 • Avatar
  27 February 2017 - Anoniem zei:

  Is de aanmelding bij de staat (via het CAK) om in aanmerking te komen voor een aanwijzing als zorginstelling die deze zorg mag leveren, nog aan vormen gebonden?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 February 2017 - Marloes van Es zei:

  De aanmelding voor een overeenkomst met het CAK is in te zien op de website van het CAK. Alles treedt vanaf 1 maart in werking.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 February 2017 - Marcelle van der Kleij zei:

  De voorwaarden voor het kunnen declareren t.l.v. deze subsidieregeling zijn te vinden via deze link:

  hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerde-verzekeringsplichtigen/vragen-onverzekerde-verzekeringsplichtigen/…

  Hier staat ook een voorbeeld van een 'Dienst van Algemeen Economisch Belang' overeenkomst die hiervoor met het CAK afgesloten moeten worden

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 February 2017 - Marloes van Es zei:

  @ Marcelle: dankjewel!!

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  1 March 2017 - Danny Keetman zei:

  Vallen onder deze regeling ook de uitgeprocedeerde asielzoekers, die beschermd wonen? Zo niet is er bekend onder welke regeling die vallen?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  20 April 2017 - Saskia Nieuwenhuize zei:

  Dag Marloes, enkele signalen over deze regeling.
  Wij hebben de overeenkomst ondertekend en toegestuurd aan het CAK op 10 maart jl. Na diverse malen contact opgenomen te hebben hoorden we vandaag dat we de overeenkomst niet retour krijgen met handtekening vanuit de Staat, maar dat deze is gearchiveerd en geregistreerd is. Wij hebben zelf geen akkoord ontvangen per mail of brief dat wij vanaf datum X in aanmerking komen voor deze regeling. Ik vind dat toch een onzorgvuldige gang van zaken.

  Ten aanzien van de werkwijze: binnen 24 uur moet gemeld worden, deze bepaling geldt ook voor het weekend. Dat betekent voor crisisbeoordelingen en opnames op vrijdag of zaterdag dat in het weekend duidelijk moet zijn of client verzekerd is en moet client toestemming verlenen voor gegevensverstrekking over de verleende zorg en ingeschatte vervolgzorg. Binnen onze organisatie hanteren wij het uitgangspunt dat medewerkers van de crisisdienst zich enkel bezig moeten houden met het verlenen van zorg en het secretariaat van de afdeling vervolgens de administratieve gegevens checkt en invult in het dossier. Het nagaan of iemand al dan niet verzekerd is, moet nu volgens de regeling binnen 24 uur gebeuren. Dat kunnen we toch niet van hulpverleners gaan vragen in het weekend als het secretariaat niet bemand is? Een persoon die gezien wordt door de crisisdienst, opgenomen wordt op de HIC bijvoorbeeld zal waarschijnlijk ook minder snel geneigd zijn om toestemming te verlenen voor gegevensverstrekking. Wat is de consequentie van het achterwege laten van het vragen om toestemming (binnen 24 uur) of de situatie dat client toestemming weigert? Betekent dat per definitie dat je niet in aanmerking komt voor de subsidie?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  21 April 2017 - Marloes van Es zei:

  @Saskia: GGZ Nederland heeft bij de uitwerking van deze subsidieregeling bij VWS ook op die 'binnen 24 uur termijn' gewezen (maar dat is niet aangepast in de regeling). Omdat ik geen beoordelaar ben van juist / niet juist handelen in dit soort situaties, is mijn advies om uit te gaan van 'pas toe of leg uit' en schrijf het helder op in het dossier / de melding bij de GGD als je later bent dan die 24 uur. Er moet zorgbreed eerst ook een paar maanden ervaring worden opgedaan met deze regeling.
  @anderen: als jullie tegen uitwerkingszaken aanlopen mbt deze regeling: laat het ons weten, dan zijn we voorbereid als de regeling wordt geëvalueerd.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  25 April 2017 - Marloes van Es zei:

  Uit de praktijk: de aanmelding van de onverzekerde verzekeringsplichtige bij het meldpunt van de GGD-GHOR / CAK moet, vanwege het strenge beveiligingsbeleid, met een 'UZI pas op naam'. De ‘UZI passen niet op naam’ kunnen niet voor deze meldingen worden gebruikt.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  25 April 2017 - Marloes van Es zei:

  Uit de praktijk: de aanmelding van de onverzekerde verzekeringsplichtige bij het meldpunt van de GGD-GHOR / CAK moet, vanwege het strenge beveiligingsbeleid, met een 'UZI pas op naam'. De ‘UZI passen niet op naam’ kunnen niet voor deze meldingen worden gebruikt.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  26 April 2017 - Harm Schonewille zei:

  Ook wij hebben de overeenkomst, twee dagen na publicatie van de nieuwe regeling laten ondertekenen en opgestuurd. Tot op dit moment geen mede door het CAK ondertekend exemplaar teruggekregen, maar ook geen bevestiging dat er een overeenkomst is. Een opmerkelijke gang van zaken. Een exemplaar die door twee partijen moet worden ondertekend moet ook bij beide partijen aanwezig zijn.

  Ook de 24 uurs regeling is een te korte termijn voor melding, zeker in het weekend, maar ook in de weekdagen is dit te kort als je iemand bij een decompensatie snel moet opnemen en de medewerking als gevolg hiervan slecht is.
  Wat mij betreft zijn dit punten die niet kunnen wachten tot een evaluatie over enkele maanden, nu bespreekbaar maken.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  26 April 2017 - Saskia Nieuwenhuize zei:

  Onze medewerkers beschikken niet over een UZI pas op naam en wij wilden gebruik gaan maken van het formulier dat we via de fax aan de GGD-GHOR gaan versturen. Marloes, wil jij zeggen dat deze mogelijkheid er ondanks de communicatie hierover toch niet is?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  26 April 2017 - Rachel Schlappi zei:

  @Marloes van Es
  Na lang aandringen, enkele telefoontjes én enkele mailtjes, heb ik via de mail een bevestiging mogen ontvangen met de tekst: "Uw DAEB formulier is akkoord deze is correct ingevuld en hebben wij in goede orde ontvangen. Deze e-mailwisseling kunt u hiervoor als bevestiging gebruiken. U bent sinds 3 maart 2017 bevoegd om subsidieaanvragen te declareren." Het zou mooi zijn wanneer iedereen minimaal zo'n mailtje ontving zonder hier zo achteraan te moeten gaan. Blijft het nog steeds vreemd om geen tweezijdig ondertekend exemplaar retour te ontvangen.
  Om de melding ook in het weekend binnen 24 uur te doen, wordt extra -administratieve- inzet (alwéér) gevraagd van behandelaren in de crisisdienst en van medewerkers die de meldingen doorzetten naar de beveiligde website.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  1 May 2017 - Harm Schonewille zei:

  @Marloes, ik vraag me af of we het nu moeten doen met de algemene mail zoals jij die hebt ontvangen of dat er per aanbieder toch nog een bevestiging komt van de overeenkomst. Ik mag toch hopen op dat laatste.
  Ik ben daarnaast absoluut van mening dat er aan zorgaanbieders meer ruimte moet worden geboden dan 24 uur. Wij hebben dit vraagstuk om meerdere redenen centraal geborgd en als een cliënt in crisis op vrijdagavond wordt opgenomen dan acteren we op maandag om dit formeel af te handelen. Ben benieuwd hoe andere zorgaanbieders dit doen.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  1 May 2017 - Marloes van Es zei:

  @DAEB overeenkomst: bij alle zorgaanbieders én dus ook bij het CAK wordt de subsidieregeling ingeregeld. Tot nader bericht is het zo dat als u de ondertekende DAEB overeenkomst aan het CAK heeft gestuurd, u GEEN terugkoppeling / bericht ontvangt. Pas als u een declaratie instuurt wordt uw DAEB overeenkomst erbij gezocht en bekeken of u aan de eisen voldoet.

  GGZ Nederland zal deze en bovenstaande punten komende week aan VWS laten weten zodat deze evaluatiepunten daar tijdig liggen.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  4 May 2017 - Marcelle van der Kleij zei:

  @Harm
  Wij doen hetzelfde: bij (crisis)patiënten die vanaf vrijdagavond opgenomen worden, wordt de melding op maandag uitgevoerd. Zodat - mocht deze voorwaarde na de evaluatie met terugwerkende kracht aangepast worden - we de geleverde medisch noodzakelijke zorg hopelijk alsnog vergoed krijgen.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  4 May 2017 - Marcelle van der Kleij zei:

  @Marloes
  Doel van de regeling is het vergoeden van medisch noodzakelijke zorg voor patiënten die ondanks hun plicht daartoe niet verzekerd zijn. Door voor vergoeding - ook in het weekend - een melding binnen 24 uur verplicht te stellen, kunnen wij de meeste in het weekend gestarte DBC's niet vergoed krijgen. Dat is niet in lijn met het doel van de regeling. Daarom pleiten ook wij ervoor de evaluatie van de regeling op zeer korte termijn plaats te laten vinden ipv over enkele maanden. En hopen wij op een verlenging van de meldingstermijn - in elk geval in het weekend - met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van de regeling.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  8 May 2017 - Linda Kroonen-Simons zei:

  @Marloes van Es:
  Nog even een vraagje aangaande de toestemming van de cliënt. Is het verplicht om toestemming te vragen alvorens een melding te maken? Onze crisisdienst vraagt tijdens de crisis niet na of cliënt verzekerd is en of cliënt toestemming geeft voor informatie-uitwisseling. Wanneer dit uitgevraagd moet worden voor het secretariaat, is dit lastig omdat ze binnen 24 uur moeten melden. Daarnaast moet je deze vraag dan wegleggen bij een cliënt in een crisissituatie??
  Hoe wordt hier door anderen mee omgegaan?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  9 May 2017 - Rachel Schlappi zei:

  @Linda: het is inderdaad JUIST bij mensen in crisis meestal niet mogelijk om toestemming te vragen. Wij vinken dus de 'nee' aan en geven in het laatste veld van het formulier, 'bijzonderheden' aan waarop we deze toestemming (nog) niet hebben.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  9 May 2017 - Rachel Schlappi zei:

  waarop = waarom

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  10 May 2017 - Linda Kroonen-Simons zei:

  @rachel dankjewel!

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 May 2017 - Erik Noordhuis zei:

  Behalve de reeds eerder genoemde problemen (ondertekening door de cliënt en de meldtermijn van 24 uur), lopen wij nu ook tegen het probleem aan dat wij van de GGD GHOR (rijkelijk laat) het meldingsnummer ontvangen waarbij het voor ons onduidelijk is bij welke cliënt dit meldingsnummer dan betreft. Hiervoor hebben wij aanvullende (cliënt)gegevens van de GGD GHOR nodig. Deze worden pas na navraag door ons per mail verzonden. Afgezien dat dit omslachtig is, lijkt mij tevens de informatieveiligheid in het geding. Zijn er meer instellingen die hier tegenaan lopen?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  12 May 2017 - Gert Kremer zei:

  Ik heb ook enkele vragen over de subsidieregeling.

  - zijn er eisen rondom de verwijzing en verwijsbrief? Communicatie met huisarts?

  - is een BasisGGZ traject ook mogelijk? Er wordt alleen gesproken over een
  DBC maar het lijkt me niet ondenkbaar dat behandeling in de BasisGGZ voor
  de hand kan liggen.

  - op het digitale meldformulier wordt de melder en diens BIG code uitgevraagd.
  Maar is het niet zo dat namens onze organisatie ook een niet-behandelaar de
  melding kan doen?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  16 May 2017 - Erik Noordhuis zei:

  @Gert:

  1. Bij onverzekerden gelden voor zover mij bekend überhaupt geen verwijseisen.
  2. Basis GGZ-traject lijkt mij geen medisch noodzakelijke zorg dus valt hierbuiten.
  3. Een niet-behandelaar kan ook melding doen.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  17 May 2017 - Gert Kremer zei:

  @ Erik,

  dank voor je antwoorden.

  Over 2. wil ik een opmerking maken. Medisch noodzakelijke zorg is naar het oordeel van een arts en is niet een scheidslijn tussen BGGZ en SGGZ, mijns inziens.
  In BGGZ gaat het ook om een DSM 5 stoornis. Een arts kan oordelen dat zorg voor deze cliënt medisch noodzakelijk is`. Een regiebehandelaar kan de cliënt vervolgens plekken in de BGGZ.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  13 November 2017 - Linda Kroonen-Simons zei:

  Nog even een vraag aangaande de toestemming die vereist is voor het maken van de GHOR melding. Wij krijgen de facturatie niet gedeclareerd, omdat er geen toestemmingsformulier van de cliënt is. Lopen anderen hier ook tegenaan? En zo ja, hoe gaan jullie hier mee om?

  Daarnaast ben ik ook benieuwd bij degene die na het weekend pas de melding maken of dit getolereerd wordt? Wij hebben het nu namelijk zo ingericht dat AWN dit oppakt, maar dit is niet wenselijk.

  Alvast bedankt voor jullie reactie!

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  14 November 2017 - Erik Noordhuis zei:

  Deze problemen worden ook erkend door het CAK. Ik heb begrepen vd GGDHOR dat VWS daarom waarschijnlijk de regeling zal bijstellen en het idee nu is dat de meldtermijn 7 kalenderdagen gaat worden. Ook aan de toestemmingsvereiste zou worden gewerkt. Alles even onder groot voorbehoud en met de nodige voorzichtigheid zou dit mogelijk per 1 februari 2018 gerealiseerd kunnen worden. Tot die tijd loopt volgens mij elke instelling tegen de praktische uitvoerbaarheid van deze regeling aan.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  15 November 2017 - Rachel Schlappi zei:

  @Linda Simons
  Wij sturen de aanmelding in, ook wanneer we geen toestemmingsverklaring hebben. We vullen in het veld 'bijzonderheden' in waarom we de toestemmingsverklaring niet konden krijgen.
  We weten dat we deze niet mogen declareren, maar op deze manier ontstaat er aan de andere kant wel een beeld van hoe vaak dit voorkomt en met welke oorzaken. Dit helpt mogelijk bij de verwachte aanpassingen waar Erik Noordhuis het hier ook over heeft.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  16 November 2017 - Harm Schonewille zei:

  Allen
  Ook wij lopen tegen het probleem aan dat van patiënten in crisis geen toestemming kan worden verkregen. Het aantal neemt intussen behoorlijk toe. Daarnaast hebben we nog steeds veel last van de veel te korte termijn dat we patiënten kunnen aanmelden. Dit alles heeft tot gevolg dat er niet kan worden gefactureerd.
  Het is voor mij onbegrijpelijk en ook frustrerend dat de zorgaanbieders zo lang moeten wachten op een oplossing van een beleidsregel waar iedereen heel veel last van ondervind. Zorgaanbieders worden geacht direct te anticiperen op gewijzigd beleid, maar beleidsmakers kunnen het zich permitteren om oplossingen voor ondoordacht beleid voor zich uit te schuiven. Excuus voor het laatste, maar ik wilde dit toch even kwijt.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  16 November 2017 - Marloes van Es zei:

  Beste allemaal, ik heb deze week contact gehad met VWS (directie zorgverzekeringen) om te vragen wanneer de berichtgeving over aanpassing van de regeling naar buiten komt. GGZ Nederland heeft, ook dankzij veel van jullie input, verbeteringen van de regeling voorgesteld. Het lijkt er wel op dat die input is meegenomen in een aangepast voorstel, maar nu de politieke context in Den Haag net 'vers' is opgestart, heeft ambtelijk VWS even tijd nodig om de aanpassing politiek 'af te dekken' en te communiceren. Ondanks ons beroep op VWS om de aanpassingen van de regeling ook met terugwerkende kracht (vanaf 1 maart 2017) in te voeren, schat ik in dat dit het wel eens niet zou kunnen halen. Ik hou vinger aan de pols. Tot nader bericht geldt dus de oude regeling van begin 2017.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  16 November 2017 - Linda Kroonen-Simons zei:

  @Erik Noordhuis Dit zou zeer wenselijk zijn, jammer dat het pas volgend jaar in gaat.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  16 November 2017 - Linda Kroonen-Simons zei:

  @Rachel Schlappi Dit doen wij ook zo inderdaad en het is zeker goed dat dit dan ook duidelijk wordt, maar wij zitten er nu toch aan te denken om alsnog de toestemmingsverklaring te laten tekenen, omdat de cliënt anders zelf de rekening krijgt...

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  16 November 2017 - Linda Kroonen-Simons zei:

  @Harm Schonewille helemaal mee eens, en de cliënt is er nu de dupe van, want die krijgt de rekening nu....

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  1 February 2018 - Marloes van Es zei:

  VWS heeft laten weten dat in overleg met het CAK is besloten dat de gewijzigde subsidieregeling in werking zal treden op 1 maart a.s.
  Met het CAK is overleg geweest over informatieverstrekking over de gewijzigde subsidieregeling en zorgaanbieders en koepels zullen hierover nader geïnformeerd worden. Ondertussen is het CAK bezig de informatie op de website aan te passen.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  2 February 2018 - Saskia Nieuwenhuize zei:

  Dat is goed nieuws. Betekent dit dat de organisatie die nu al zijn aangemeld/contract met CAk hebben, dat nog een keer moeten doen?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  5 February 2018 - Harm Schonewille zei:

  @Marloes, kun jij de tekst van de gewijzigde subsidieregeling die op1 maart in werking zal treden nog een keer publiceren?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  5 February 2018 - Marloes van Es zei:

  @ Saskia: ik ga er vanuit dat je je niet opnieuw hoeft aan te melden (maar anders hoor je het).
  @ Harm: de definitieve tekst zoals die per 1 maart ingaat wordt nog gepubliceerd. we hebben nu alleen de concept versie.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  5 February 2018 - Marloes van Es zei:

  @ Saskia: ik ga er vanuit dat je je niet opnieuw hoeft aan te melden (maar anders hoor je het).
  @ Harm: de definitieve tekst zoals die per 1 maart ingaat wordt nog gepubliceerd. we hebben nu alleen de concept versie.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  5 March 2018 - Marloes van Es zei:

  TER KENNISNEMING
  -------------------------------

  Zoals de meesten van u inmiddels weten is de gewijzigde Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden op 1 maart jl. in werking getreden.
  Zorgaanbieders die gebruik willen maken van de subsidieregeling hebben, nadat de zorg is verleend, 7 dagen de tijd om voor zorg aan een onverzekerde een melding te doen aan de regionale GGD.
  Voor spoedeisende zorg (ggz, SEH, ambulance en farmacie) kan ook zonder persoonsgegevens subsidie worden ontvangen.

  Voor meer informatie kijkt u op de website van het CAK:
  hetcak.nl/vragen/subsidieregeling-zorg-aan-onverzekerden/onverzekerde-verzekeringsplichtigen/…

  VWS en het CAK zullen in de regio’s Amsterdam (OLVG, RKZ), Rotterdam (Parnassia), Den Haag (Haaglanden) en Utrecht (Altrecht, GGD GHOR) een presentatie geven. Daarnaast hebben we van instellingen in Arnhem (Rijnstate) en Groningen (Ambulancezorg) een verzoek gekregen voor een presentatie.
  Afhankelijk van belangstelling van zorgaanbieders in de genoemde regio’s, zijn we uiteraard bereid een locatie te zoeken voor een presentatie wat dichter in de buurt dan in de Randstad.
  Mocht uw instelling in een van de genoemde regio’s gelokaliseerd zijn en u heeft nog niet gereageerd maar heeft wel belangstelling, dan wordt u uitgenodigd een mailbericht te sturen aan e.vd.berg@minvws.nl.

  VWS en het CAK hebben het voornemen de presentaties in maart en april te verzorgen. Er zijn nog geen locaties of data gereserveerd.

  Erik van den Berg
  coördinator Cluster Verzekerden

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  6 March 2018 - Erik Noordhuis zei:

  Het CAK geeft op de website aan dat voor gebruik van de subsidieregeling het noodzakelijk is dat de zorg aan een verzekeringsplichtige moet zijn geleverd. Deze informatie is sinds maart 2018 niet meer (volledig) correct: in geval van crisis GGZ is namelijk ook deze voorwaarde vervallen. Het CAK zal dit nog op de website laten aanpassen. Laat uiteraard niet onverlet dat er zorgvuldig gecontroleerd moet worden of de geleverde zorg niet onder een andere regeling gedeclareerd dient te worden.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  8 March 2018 - Marloes van Es zei:

  Voorlichtingsbijeenkomst regio Utrecht:

  Datum: dinsdag 27 maart 2018
  Tijd: 9.30 tot 11.30 uur, zaal De Spar
  Plaats: GGD GHOR Nederland, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht

  Het gebouw van GGD GHOR Nederland bevindt zich op 5 minuten loopafstand van NS Station Utrecht-Lunetten.

  Graag bevestiging van uw komst, onder vermelding van de namen van de personen die zullen komen aan e.vd.berg@minvws.nl Er is plaats voor ca. 50 mensen.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 March 2018 - Marloes van Es zei:

  VWS bekijkt of er in de noordelijke en oostelijke provincies belangstelling bestaat voor een voorlichtingsbijeenkomst. Bij voldoende belangstelling zijn we gaarne bereid naar het oosten van het land af te reizen. Inmiddels zijn er drie meldingen ontvangen uit Overijssel (1) en Groningen (2)
  Een nog nader vast te stellen locatie (ziekenhuis/ggz-instelling) in Zwolle zou wat VWS betreft de voorkeur hebben.

  Bestaat er ook vanuit uw instelling belangstelling om uit de eerste hand te worden geïnformeerd over het hoe en wat van deze subsidieregeling? Meld u dan aan bij e.vd.berg@minvws.nl

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  29 March 2018 - Marloes van Es zei:

  Inmiddels is voor de regio Noord- en Oost Nederland tijdstip en locatie vastgesteld.

  Datum: 10 april 2018
  Tijd: 13.00 tot 15.00 uur
  Plaats: ZWOLLE
  Locatie: Dimence Groep, Burgermeester Roelenweg 9,
  8021 EV Zwolle, ruimte 0.13.
  Helaas is op deze locatie maar beperkt gratis parkeerruimte beschikbaar.
  In de omgeving zijn wel voldoende betaalde plekken beschikbaar.

  Graag ontvangt e.vd.berg@minvws.nl een bevestiging van uw komst, onder vermelding van de namen van de personen die zullen komen.
  Ook indien u al eerder blijk heeft gegeven van uw belangstelling.
  Er is plaats voor ca. 20 mensen.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  1 June 2018 - Marlene de Haan zei:

  @Marloes van Es
  De aanmelding is nu opgerekt naar 7 dagen, vanwege het privacybeleid moet dit met een UZI-pas op naam, allemaal heel logisch. Wat ik echter niet snap is dat als je geen pas hebt je het formulier kan downloaden en per fax versturen, dit lijkt me in het kader van de AVG niet de meest veilige manier om gegevens te verzenden.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  6 June 2018 - Marloes van Es zei:

  @Marlene heeft deze vraag voorgelegd aan de landelijke avghelpdeskzorg@minvws.nl. In afwachting van het antwoord......

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  2 December 2018 - Marloes van Es zei:

  Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft besloten de subsidieregeling te wijzigen.
  Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018 zal de voorwaarde dat een onverzekerde verzekeringsplichtig moet zijn, komen te vervallen.

  Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de eerdere wijziging van de regeling waarbij deze voorwaarde voor spoedeisende zorg al is vervallen. De meldingsplicht aan de GGD blijft gehandhaafd.

  Wat betekent deze wijziging voor zorgaanbieders
  - Indien zorg wordt geleverd aan een onverzekerde persoon dient de zorgaanbieder -om in aanmerking te komen voor subsidie- dit binnen 7 kalenderdagen te melden bij de GGD. De bedoeling van deze melding is dat de gemeente(n) waaronder de GGD ressorteert kan bezien of aan de desbetreffende persoon vervolghulp kan worden gegeven. Deze meldingsplicht blijft in stand.

  - De voorwaarde persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en burgerservicenummer) te verstrekken vervalt. Deze gegevens zijn nodig om de verzekeringsplicht te kunnen vaststellen. Het bsn is nodig om te kunnen vaststellen dat betrokkene onverzekerd is. Voor het verstrekken van het bsn is geen toestemming nodig.

  - In plaats van deze voorwaarde wordt er een inspanningsverplichting gevraagd om toestemming te geven persoonsgegevens aan GGD en CAK te mogen verstrekken. De gemeente heeft persoonsgegevens nodig om vervolghulp (inschrijving BRP, verzekering, huisvesting, uitkering) te organiseren; het CAK gebruikt deze gegevens voor controlewerkzaamheden. Indien geen toestemming wordt gegeven kan worden volstaan met een beperkte set gegevens, het niet vermelden van persoonsgegevens heeft geen gevolg voor de subsidieaanvraag.

  - Indien in het achterliggende tijdvak tot 1 maart 2018 een subsidieaanvraag is afgewezen op grond van het ontbreken van verzekeringsplicht is het voornemen dat het CAK dit ambtshalve zal herstellen. U hoeft daarvoor vooralsnog geen actie te ondernemen. Let op: de zorg moet wel tijdig zijn gemeld en de declaratie moet tijdig zijn ingediend.

  - Te zijner tijd zult u nader geïnformeerd worden over bijzonderheden in verband met deze wijziging en de publicatie van de gewijzigde regeling.

  Naast de genoemde wijziging wordt nog gekeken naar een aantal technische wijzigingen.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 December 2018 - Linda Kroonen-Simons zei:

  Dag allen,

  Wij merken steeds vaker op dat zorgverzekeraars cliënten met terugwerkende kracht uitschrijven (bijv. door wanbetalingen). Dit betekent dat we op moment van aanmelding een geldige verzekering hebben, maar doordat cliënt met terugwerkende kracht wordt uitgeschreven bij de zorgverzekeraar, blijkt deze ineens geen geldige verzekering meer te hebben bij aanmelding. Dit kan soms met maanden terug gebeuren.

  Het is dan te laat om nog een GHOR melding te maken en de DBC wordt niet vergoed omdat er geen geldige verzekering is bij aanmelding.....

  Zijn er meer met dit probleem? Zo ja, dan hoor ik graag jullie oplossingen!

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  2 January 2019 - Gert Kremer zei:

  @Linda Kroonen-Simons
  Wij maken dit ook mee. Cliënten die tussentijds uitgeschreven worden door de zorgverzekeraar. We hebben met succes dit aangevochten bij de zorgverzekeraar.
  Het tussentijds onverzekerd raken is een zaak tussen cliënt en zorgverzekeraar. Als zorgaanbieder hebben we aan onze plicht voldaan door de COV controle bij aanvang uit te voeren. Het financiële risico kan dan niet op ons worden afgewenteld. Dit is ons standpunt en zorgverzekeraar gaat daar, schoorvoetend, in mee.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  6 January 2019 - Linda Kroonen-Simons zei:

  @Gert Kremer, Bedankt voor je reactie! Blij dat het zo geregeld is bij jullie, ik ga kijken of we dit hier ook kunnen doorvoeren.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  27 March 2019 - Marloes van Es zei:

  Onlangs bent u geïnformeerd over de wijzigingen in de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.
  Hopelijk zijn de wijzigingen (Wat is er veranderd?) u duidelijk. En hopelijk is het voor u als zorgaanbieder duidelijker geworden wanneer en hoe u subsidie kan aanvragen.

  Voorlichting
  Wilt u toch meer weten over de Subsidieregeling en de wijzigingen per 1 maart 2019? Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geven wij (www.zorgverzekeringslijn.nl) gratis voorlichting bij u op locatie over deze regeling. De voorlichting is bedoeld voor mensen die werken in financiële en administratieve functies. We praten u bij over hoe de regeling werkt en hoe u subsidie kan aanvragen.

  Contact
  Wilt u graag dat wij bij u langs komen? Neem dan contact op. U mag een e-mail sturen op hugo@zorgverzekeringslijn.nl of bellen op 088 – 9006 968.

  Hartelijke groet,
  Hugo Vlierhuis
  Senior trainer Zorgverzekeringslijn
  T 088 9006 968
  E hugo@zorgverzekeringslijn.nl
  Afwezig op maandag  Niets missen? Meld je aan voor de Zorgverzekeringslijn nieuwsbrief.

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.