Avatar
21 March 2017 - Marijke Verbeek plaatste:

Afspraken verwijzing verminderen administratieve lasten ggz

GGZ Nederland heeft met onder meer VWS, de LHV en ZN afspraken gemaakt over het vereenvoudigen van de verwijzing in de curatieve ggz.

Afgesproken is dat:

 • Voor de overgang van de gb-ggz naar de g-ggz en vice versa geen nieuwe verwijzing meer nodig is, een melding aan de huisarts met een onderbouwing volstaat.
 • Bij een onvolledige verwijzing weliswaar extra informatie bij de huisarts moet worden opgevraagd, maar de aanbieder de zorg ook mag declareren als de huisarts deze aanvullende informatie niet levert.

Hier vindt u het gezamenlijke nieuwsbericht, het document met de gemaakte afspraken en de handzame flyer.

De regels rondom de verwijzing zijn als knelpunt benoemd in de onderzoeksrapportage Het roer moet om van GGZ Nederland. Met de gemaakte afspraken – waar een intensief traject met partijen aan vooraf is gegaan – is een kleine stap gezet naar het grotere doel:

Minder regels, zodat we voor elke patiënt de best mogelijke, toegankelijke én betaalbare geestelijke gezondheidszorg kunnen bieden.

 • Avatar
  22 March 2017 - Gert-Jan van Vorst zei:

  Nice, is er een link naar PDF versie van "Het roer moet/gaat/is om" ?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  23 March 2017 - Anoniem zei:

  Link naar PDF van 'Het roer moet om'
  ggznederland.nl/uploads/assets/…

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  23 March 2017 - Marijke Verbeek zei:

  Wilt u op de hoogte blijven van de stappen om de administratieve lasten in de ggz te verminderen? Meld u aan voor de nieuwsbrief via nieuwsbrief.ggznederland.nl/x/plugin/

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 April 2017 - Judith Lechanteur zei:

  Een vraag over deze afspraken: voor overgang van behandeling volgens Jeugdwet naar behandeling volgens ZVW omdat patient 18+ wordt, is geen nieuwe verwijzing van de huisarts of andere erkende verwijzer nodig, mits de verwijzer van de behandeling volgens Jeugdwet ook erkende verwijzer is voor de ZVW. De regiebehandelaar van de behandeling bij Jeugd stuurt wel een brief voortzetting behandeling aan huisarts met inhoudelijke onderbouwing voordat patient 18 wordt. Echter, wie vul je als zorgaanbieder nu in als verwijzer van de DBC volgens de ZVW?
  De oorspronkelijke verwijzer van de behandeling bij Jeugd, de doorverwijzende regiebehandelaar of de huisarts?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 April 2017 - Judith Lechanteur zei:

  Een vraag over deze afspraken: voor overgang van behandeling volgens Jeugdwet naar behandeling volgens ZVW omdat patient 18+ wordt, is geen nieuwe verwijzing van de huisarts of andere erkende verwijzer nodig, mits de verwijzer van de behandeling volgens Jeugdwet ook erkende verwijzer is voor de ZVW. De regiebehandelaar van de behandeling bij Jeugd stuurt wel een brief voortzetting behandeling aan huisarts met inhoudelijke onderbouwing voordat patient 18 wordt. Echter, wie vul je als zorgaanbieder nu in als verwijzer van de DBC volgens de ZVW?
  De oorspronkelijke verwijzer van de behandeling bij Jeugd, de doorverwijzende regiebehandelaar of de huisarts?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 April 2017 - Judith Lechanteur zei:

  En nog een 2e vraag: er is bij overgang van Jeugdwet naar ZVW omdat patient 18+ wordt, ook geen nieuwe verwijzing nodig als de regiebehandelaar van de behandeling bij Jeugd een K&J psycholoog of orthopedagoog-generalist is. Mag deze regiebehandelaar ook gz-psycholoog zijn of psychiater of klinisch psycholoog?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 April 2017 - Judith Lechanteur zei:

  @Judith Lechanteur
  Ik zie nu dat mijn 2e vraag niet klopt. Het gaat erom dat als een 18-jarige patiënt, niet een 18- patient, behandeld wordt door een K&J psycholoog of orthopedagoog-generalist en hij/zij wordt overgedragen aan een voor de volwassenen-ggz erkende regiebehandelaar, dan is er geen nieuwe verwijzing nodig. Ik vraag me alleen af: wanneer komt dat voor binnen de GGZ? Aangezien patient als 18-jarige onder de ZVW valt voor het ontvangen van ggz-zorg, dus is er bij aanvang van zijn/haar behandeling toch al een regiebehandelaar nodig die door de volwassenen-ggz oftewel ZVW wordt erkend?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  12 April 2017 - Katja Heuts zei:

  Beste Marijke,

  Een vraag over de nieuwe afspraken inzake verwijzingen:
  De afspraak is dat een melding aan de huisarts plaatsvindt. Er staat specifiek huisarts genoemd en niet verwijzer. Hoe hiermee om te gaan als niet de huisarts, maar bijvoorbeeld een medisch specialist heeft verwezen naar de GGz?
  Melden we dan toch aan de huisarts? Of aan de verwijzer, zijnde de medisch specialist, of aan beiden? Dit blijkt m.i. niet duidelijk uit de documenten.

  Alvast bedankt voor je reactie!

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  13 April 2017 - Marijke Verbeek zei:

  Beste mensen,
  Dank voor jullie vragen over de verwijzing. Ook andere partijen betrokken bij de afspraken hebben vragen ontvangen. Wij verzamelen deze en gaan de veelgestelde vragen in een FAQ beantwoorden. Volgende week dinsdag zitten we hierover bij elkaar, zodra gereed wordt de FAQ gepubliceerd.
  groet, Marijke Verbeek

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 April 2017 - Dave Ursem zei:

  @Marijke Verbeek

  Dag Marijke,
  Is de FAQ reeds beschikbaar?

  Mvg, Dave Ursem

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  28 April 2017 - Marijke Verbeek zei:

  Beste Dave en andere vragenstellers,
  De concept antwoorden zijn opgesteld, deze liggen nu voor een laatste toets voor bij de partijen die zijn betrokken bij de afspraken. Ik verwacht dat de FAQ de eerste of tweede week van mei wordt gepubliceerd.
  Mvg, Marijke Verbeek

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  2 May 2017 - Judith Lechanteur zei:

  Dag Marijke,

  Fijn dat de FAQ zo snel gepubliceerd kan worden.
  Is het mogelijk dat het lijstje van gestelde vragen al wel hier wordt geplaatst?
  Dan kan ik verifiëren of wij straks alle handvaten hebben die we nodig hebben om onze richtlijn verwijsbrief te completeren ahv de wijzigingen.

  Alvast bedankt,
  Judith Lechanteur

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 May 2017 - Marijke Verbeek zei:

  Beste allen, de FAQ over de afspraken verwijzing ligt nu ter accordering voor bij de betrokken partijen. Zodra er een akkoord is, wordt deze gepubliceerd.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  9 June 2017 - Drs. F.J. van de Laar zei:

  Hallo,
  Ondanks de gepubliceerde FAQ heb ik nog een vraag over onderhavig stuk.
  Bij H 3.2 aangaande onvolledige verwijzing staat beschreven dat "de zorgaanbieder schriftelijk aanvullende/ de ontbrekende informatie aan de verwijzer" opvraagt. In praktisch oogpunt wordt binnen onze organisatie bij onvolledigheid telefonisch contact opgenomen met de betreffende huisarts en eventuele aanvullingen op de oorspronkelijke verwijzing genoteerd door onze voordeurmedewerker. E.e.a. wordt ook als zodanig vastgelegd in het EPD. Is dit echter dan voldoende met oog op bovenstaande of dient er echt te allen tijde schriftelijk te worden gecommuniceerd met de huisarts? Dat zou namelijk een lastenverzwaring opleveren voor onze medewerkers. Daarnaast zit de huisarts daar ook niet op te wachten.

  Alvast dank voor uw reactie.
  Vr.Gr, Freek van de Laar

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  12 June 2017 - Gert Kremer zei:

  Dag,

  In de FAQ afspraken verwijzing wordt bij 7. gesteld:
  de ontvangende zorgaanbieder ontvangt een doorverwijzing (schriftelijk of digitaal) van de verwijzende zorgaanbieder die voldoet aan voetnoot 5 van het afsprakendocument.

  Mag de "doorverwijzing" het karakter hebben van een melding?
  Of moet de doorverwijzing ook voldoen aan de NHG envelop?
  Dus wat moet er allemaal in de doorverwijzing staan?

  Alvast dank en groet
  Gert Kremer

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  21 September 2017 - Marijke Verbeek zei:

  GGZ Nederland ontvangt geregeld vragen over de afspraken verwijzing ggz. In een FAQ is antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Deze vindt u bijgevoegd.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  23 March 2018 - Judith Lechanteur zei:

  @Marijke Verbeek

  Ik heb een vraag over het antwoord op vraag 11 in de factsheet met antwoorden op de veelgestelde vragen.

  Mogen ook vrijgevestigde regiebehandelaren uit de basis ggz en regiebehandelaren werkzaam in een wijkteam / team van de gemeente / bij de GGD verwijzen naar de SGGZ?
  Zo ja, dan kan type verwijzer 2, verwijzing vanuit ggz-instelling niet gekozen worden.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  31 August 2018 - Amy Ahluwalia zei:

  @ Marijke Verbeek

  Wat als de regiebehandelaar binnen dezelfde zorgorganisatie van de vorige dbc anders is dan de regiebehandelaar van de vervolg behandeling wat dient dan op de factuur vermeld te worden?
  - de doorverwijzende regiebehandelaar dus: verwijscode 04 (eigen patient) met agb van doorverwijzende regiebehandelaar
  - de oorspronkelijke verwijzer bijvoorbeeld: verwijscode 01 (huisarts) met agb van oorspronkelijk doorverwijzende huisarts

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.