Avatar

Zelfevaluatie-Tool implementatie Kindcheck

Naast het bieden van ondersteuning bij de implementatie van de Kindcheck binnen de GGZ-instellingen, willen wij als projectgroep ook eventuele bevorderende en belemmerende factoren bij het gebruik van de Kindcheck in de praktijk in kaart te brengen. Middels de Zelfevaluatie-Tool (ZET) worden vragen gesteld die betrekking hebben op de kennis en toepassing van de Kindcheck. Deze ZET wordt naar alle gemandateerden gestuurd die aangegeven hebben dat de Kindcheck deel uitmaakt van het beleid Meldcode binnen hun instelling. Zij kunnen deze dan onder hun professionals op de verschillende afdelingen uitzetten. Met de uitkomsten van de ZET kan dan bijvoorbeeld blijken dat afdeling A behoefte heeft aan meer scholing, afdeling B niet weet wie de aandachtsfunctionaris is en afdeling C zich niet gesteund voelt door zijn leidinggevende bij het uitvoeren van de Kindcheck. Hiermee kan er gerichter per afdeling gekeken worden wat er dient te gebeuren om die afdeling specifieke belemmeringen op te lossen.

Men kan er ook voor kiezen om de ZET tweemaal uit te zetten binnen de organisatie: eenmaal als 0-meting om inzicht te krijgen in de knelpunten, waarna een of meerdere interventies uitgerold kunnen worden (denk aan bijvoorbeeld scholing). Na deze interventies kan de ZET nogmaals uitgezet worden om inzicht te krijgen in het resultaat van de interventie (heeft scholing geholpen; geven medewerkers nu aan wel te weten wat de Kindcheck is en hoe te handelen).

Naast de gemandateerden kunnen ook vrijgevestigde GGZ-professionals de zelfevaluatietool invullen om een idee te krijgen van eventuele belemmeringen bij de implementatie of de uitvoering van de Kindcheck. Zij kunnen wanneer ze dit nog niet gedaan hebben, op de site www.kindcheck-ggz.nl een account aanvragen door op ‘aanmelden voor inlogcode’ te klikken. Er wordt dan een persoonlijke inlogcode toegezonden waarmee men kan inloggen op de site waar alle informatie aangaande de Kindcheck en de ZET te vinden is.

De uitkomsten van de zelfevaluatietool zullen wij op basis van anonieme gegevens gebruiken om verslag uit te brengen van de voortgang van de implementatie impuls aan ZonMw, de GGZ (branche-) organisaties en het Ministerie van VWS.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.