Avatar
15 June 2017 - José Weststrate plaatste:

Toeleiding naar werk in het sociale domein

Hoe organiseren gemeenten de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat zijn daarbij bevorderende en belemmerende factoren? Om dat te achterhalen deden Divosa en Movisie onderzoek bij vijf gemeenten naar het beleid op dit gebied, naar de ervaringen van professionals daarmee en naar hoe het beleid vorm krijgt in het contact tussen de professional en de klant. De bevindingen van het onderzoek kunnen gemeenten helpen bij het maken van keuzes bij het organiseren van arbeidstoeleiding.

In 2015 werd de Participatiewet van kracht voor mensen die onder de WWB of Wsw vielen en Wajongers die niet duurzaam 100% arbeidsongeschikt zijn. De wet bepaalt dat gemeenten meer mensen aan de slag moeten helpen, ook als ze een arbeidsbeperking hebben. Tegelijkertijd hebben gemeenten er door twee andere decentralisaties ook meer taken bijgekregen op het gebied van zorg, begeleiding, jeugdhulp en ondersteuning.

Gemeenten zijn daarom op zoek naar hoe ze invulling kunnen geven aan hun nieuwe rol. Ze verschillen sterk in de manier waarop ze de arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt organiseren: in de wijk (in sociale wijkteams), centraal (bijvoorbeeld op een Werkplein) of regionaal (bijvoorbeeld met een regionale sociale dienst). Dat liet een peiling van Divosa en Movisie in 2014 zien. Ook bleek daaruit dat werk en inkomen deel uitmaakte van 55% van de wijkteams. Bij een peiling van eind 2015 was dat nog maar 37%. Bovendien liet de nieuwe peiling zien dat wanneer toeleiding naar werk onder het takenpakket van het wijkteam valt, het in de meeste gevallen gaat om onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Toeleiding naar regulier betaald werk komt in wijkteams nauwelijks voor.

Gebrek aan kennis beïnvloedende factoren bij arbeidstoeleiding
We weten nog weinig over beïnvloedende factoren van het organiseren van arbeidstoeleiding in de verschillende organisatievormen. Er is dan ook nog haast geen beschrijvend onderzoek gedaan naar de manier waarop gemeenten klanten naar werk begeleiden. Zeker de wijkgerichte aanpak is nog nauwelijks kwalitatief onderzocht. Daarom gaf het Kennislab Movisie en Divosa de opdracht arbeidstoeleiding in verschillende organisatievormen te onderzoeken. Met als doel om gemeenten handvatten te geven bij het maken van keuzes bij het organiseren van de activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees hier het rapport
Bron: Divosa 

Om ontwikkelingen te volgen op het gebied van GGZ en werk & inkomen kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief van Samen voor de klant.

 

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.