Avatar
28 June 2017 - José Weststrate plaatste:

Europese subsidies hoe dan?

Verslag kennissessie Europese subsidies

In een kennissessie op 15 juni jl. maakten leden van ActiZ en GGZ Nederland kennis met de mogelijkheden van Europese subsidies:  hoe te starten, wat er bij komt kijken en wat een goede aanpak is. Ook werden praktijkervaringen gedeeld, onder andere met het AAL- programma. Een kort verslag en de presentaties staan hier (link).

ActiZ en GGZ  Nederland werken sinds vorig jaar op het terrein van Europees beleid samen met het Vlaamse Kenniscentrum Sociaal  Europa (KCSE).  Jos Sterckx van het KCSE vertelde in zijn presentatie  dat Europese subsidies altijd een instrument zijn van het Europees beleid, en dat dit beleid zich naast werkgelegenheid en arbo  zich steeds meer richt op gezondheidszorg ( vergrijzing, participatie, ICT en domotica).  Van de 50 verschillende subsidieprogramma’s zijn er 20 programma’s met relevantie voor de zorg, zoals Erasmus, AAL, Horizon 2020, ESF EFRO en Interreg Europe. Voor de zgn structuurfondsen  kunnen  subsidies  via een nationaal contactpunt worden ingediend. De verschillende fondsen hebben ieder hun eigen speerpunten en hanteren ieder hun eigen regels wat vaak tijds- en arbeidsintensief is. Het KCSE  ondersteunt zorgorganisaties bij het  in kaart brengen van relevante subsidies, bij partnersearch en in de begeleiding van subsidietrajecten. Voor meer info : http://kcse.eu/subsidies-uitgelegd.
Klik hier voor de presentatie. 

Geja Langerveld vertelde meer over het AAL programma:  Active and Assisted Ling programma (ICT for ageing well) . Dit programma richt zich op cofinanciering van technologische innovaties die ouderen beter in staat stellen zelfstandig te wonen.  Leden van ActiZ en GGZ Nederland – ook relatief kleine organisaties - hebben in het verleden met AAL meegedaan. Voor dit programma zijn er jaarlijks calls. Op de sites van ActiZ en GGZ Nederland komen updates over het tijdpad voor 2018.Voor meer informatie over dit programma  www.aal-europe.eu.
Klik hier voor de presentatie.

Roy Beumers vertelde over hoe Zuyderland innovaties aanpakt.  Hij stelt dat de zorgorganisatie zich altijd moet laten leiden door zijn eigen strategische beleid.  Dus niet een project starten omdat er  een subsidiemogelijkheid voor bestaat, maar voor projecten die je toch al van plan bent te doen kijken of je cofinanciering kunt vinden bij  Europese fondsen. Als voorwaarden voor een goed subsidietraject noemt hij:  draagvlak bij de Raad van Bestuur, een AO/IC die vanaf de start van de uitvoering (dus niet vanaf de verantwoording achteraf) betrokken is bij het project, en een consortium met een cooördinator, een schrijver en met eindgebruikers. Het schrijven  van een projectvoorstel (een inschrijving op een call) is een vak apart, Zuyderland besteedt dit uit.
Klik hier voor de presentatie.

An Rommel (KCSE) vertelde meer hoe je met een projectidee een bijpassende subsidielijn kunt vinden.  Zij schetste de verschillende fasen aan voor het indienen van Europees project maar ook de belangrijke voorwaarden voor de organisatie zelf. KCSE kan leden van GGZ Nederland en Actiz ondersteunen. Leden van GGZ Nederland en Actiz kunnen  tegen een gereduceerd tarief lid worden van KCSE en bijvoorbeeld  calls van subsidieprogramma’s  ontvangen. Zij kunnen ook helpen met het vinden van partners en tips geven ov er wat de belangrijke aandachtspunten zijn bij een subsidieaanvraag. Daarnaast kunnen zij bemiddelen in  contact met een nationaal contactpunt van een fonds.  KCSE heeft een adviserende rol,  zij ondersteunen niet  in het schrijven van de aanvraag zelf.  Voor het  indienen van een Europees project is het van belang van tevoren een aanvraag al goed voor te bereiden en partners te hebben, de tijd om een aanvraag in te dienen is vaak kort. Ook draagvlak bij bestuurders binnen een organisatie is van belang. Voor de meeste subsidies is cofinanciering een vereiste.  Om wat makkelijker mee te kunnen doen in een Europees subsidieprogramma is het aan te bevelen eerst een partner te worden bij een lopende subsidieaanvraag alvorens zelf een aanvraag in te dienen. Er worden regelmatig partners gezocht voor specifieke projecten.
In de presentatie van An zijn de concrete stappen terug te vinden, klik hier voor de presentatie.

In Brussel worden informatiesessies  georganiseerd wat ook behulpzaam kan zijn in het opbouwen van een netwerk, deze bijeenkomsten zijn te vinden op de website van KCSE. Voor meer informatie over lid worden van KCSE http://www.kcse.eu/lidworden

De contactgegevens van KCSE vind u hier.  

Andere bijeenkomsten
Bent u geïnteresseerd in e-health in de GGZ op 11 juli a.s. is er een internationaal seminar (eMEN).

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.