Avatar
28 June 2017 - Olfert Koning plaatste:

Nieuwe Governancecode Zorg: goed bestuur en toezicht

'Niet meer afvinken, maar elkaar aanspreken', dat is volgens voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland de belangrijkste winst van de nieuwe Governancecode Zorg. Ze was voorzitter van de commissie die namens de Brancheorganisatie Zorg (BOZ) de nieuwe code ontwikkelde. Waar de vorige code vooral op juridische leest was geschoeid, past de nieuwe governancecode bij moderne opvattingen over goed bestuur en toezicht in de zorg.  

Onlangs werd de nieuwe Governancecode Zorg gepresenteerd. Een impressie en een verslag van de bijeenkomst, met interviews, foto's en filmpjes is te vinden in het bijgevoegde whitepaper.

Mensgerichte zorg in maatschappelijke context
"Het kernwoord van de governancecode is 'vertrouwen’, stelt Jacobine Geel, vertrouwen zonder vrijblijvendheid. Want vertrouwen krijgen, betekent verantwoordelijkheid nemen. En dat is waartoe de Governancecode Zorg 2017 oproept." De governancecode geeft regels voor het afleggen van de maatschappelijke verantwoording door de zorginstelling aan de belanghebbenden van zorgorganisatie. Denk aan patiënten en cliënten, verzekeraars en overheden. Daarnaast gaat de code in op:

  • de taak, werkwijze en salaris van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
  • het voorkomen van belangenverstrengeling
  • de benoeming en ontslag van de Raad van Toezicht

Het hanteren van de Governancecode Zorg 2017 is een voorwaarde voor lidmaatschap van GGZ Nederland.

Vertrouwen zonder vrijblijvendheid
Hoewel de code minder juridisch is dan de vorige, is de code bepaald niet vrijblijvend, stelt professor mr. Louis Houwen, partner van Dirkzwager advocaten. "Niet alleen hanteren brancheorganisaties de code als lidmaatschapsverplichting voor leden, we zien ook dat de gewone rechtspraak uitspraken van de de Governance-commissie Gezondheidszorg letterlijk opvolgt en daar financële consequenties aan verbindt. Ook hanteren de IGZ en NZa de Governancecode Zorg 2017 als veldnorm in hun toezichtkader".  

Zeven gedeelde principes
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Hier vindt u de Governancecode Zorg 2017.

 

  • Avatar
    1 February 2018 - Jan-Kees Obbink zei:

    Vanuit VWS is het voor de jaarverantwoording niet langer verplicht om een jaarverslag via DigiMV te deponeren voor volwassenenzorg en jeugdhulp. In de Governancecode 2017 staat echter in artikel 3.3 dat de zorginstelling voldoet aan de formele vereisten die gelden voor de jaarverslaglegging, waardoor ze transparant is over het kwaliteitsbeleid, veiligheid ed. Maar wettelijk gezien is dit voor stichtingen die geen onderneming drijven niet verplicht. Gaan de GGZ-instellingen nog wel een jaarverslag over 2017 opstellen of houden ze het bij de verantwoording via DigiMV, zonder jaarverslag? Ben benieuwd hoe anderen dit zien.

    Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.