Avatar
29 June 2017 - Olfert Koning plaatste:

Mental Health Europe roept op: regel toegang ggz voor migranten en vluchtelingen

Vanwege de stijging van de migratie naar Europa en van het recente voorstel om het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel te hervormen roept de Europese koepelorganisatie Mental Health Europe (MHE) de EU en haar lidstaten op om ervoor te zorgen dat migranten en vluchtelingen toegang hebben tot geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning. Migranten hebben, los van hun status en nationaliteit, een aantal basisrechten, waaronder het recht om in de best mogelijke fysieke en mentale gezondheid te kunnen verkeren. Migranten en vluchtelingen worden met een aantal uitdagingen geconfronteerd die een negatieve invloed kunnen hebben op hun geestelijke gezondheid. MHE en haar leden maken zich zorgen dat migranten en vluchtelingen niet altijd beroep kunnen doen op geestelijke gezondheidszorg van goede kwaliteit, ondanks het feit dat zij meer risico lopen op psychische problemen. Geestelijke gezondheidszorg wordt maar al te vaak als luxeproduct beschouwd, ook al is een goede psychische gezondheid cruciaal voor een goede gezondheid en levenskwaliteit. Toegang hebben tot geestelijke gezondheidszorg van goede kwaliteit is dan ook een belangrijk deel van het recht op gezondheid.

Mental Health Europe heeft een position paper over dit onderwerp geschreven, waarvan een Nederlandse vertaling is gemaakt. Dit paper beschrijft waarom het verstrekken van geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning aan migranten en vluchtelingen meer is dan een verplichting. De paper beschrijft waarom dit cruciaal is voor sociale cohesie, en waarom het de Europese economieën ten goede komt. MHE denkt dat de onwil van de Europese staten om geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning te verstrekken op lange termijn zal leiden tot grotere uitdagingen, niet alleen voor migranten en vluchtelingen, maar ook voor de EU en de Europese landen. MHE doet daarom ook de volgende aanbevelingen:

  •  De Europese Unie moet een gecoördineerde Europese actie op poten zetten die tegemoetkomt aan de humanitaire behoeften en de nood aan bescherming van migranten en vluchtelingen, in navolging van de aanbeveling van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap volgt;
  •  Landen moeten aan hun verplichtingen voldoen volgens de internationale en Europese mensenrechten- en vluchtelingenprogramma's. Daaronder valt ook toegang geven tot geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning van hoge kwaliteit, los van de migratiestatus;
  •  Landen moeten hun nationale en lokale capaciteit versterken om de toegang tot gezondheidszorg en sociale dienstverlening ook op lange termijn te verzekeren, om de sociale inclusie van migranten en vluchtelingen te ondersteunen en om de onthaalcentra en de kwaliteit van de verstrekte diensten te evalueren;
  •  Landen moeten investeren in de ontwikkeling van toegankelijke mentale ondersteuning, afgestemd op de cultuur van de cliënt, en dit volgens het principe van non-discriminatie, met oog voor de noden van minderjarige en vrouwelijke migranten en vluchtelingen;
  • Landen moeten ervoor zorgen dat alle personeel dat in contact komt met migranten en vluchtelingen, zoals politieagenten, ambtenaren van de dienst immigratie, medewerkers in de gezondheidszorg en maatschappelijk werkers, een basistraining over cultuur en geestelijke gezondheid heeft gekregen, waardoor ze mensen met psychische problemen beter kunnen identificeren, begrijpen en ondersteunen;
  •  Landen moeten informatie over gezondheidszorg, sociale ondersteuning en inclusieprogramma's beschikbaar is, zowel voor migranten en vluchtelingen als voor experts, en dit in verschillende talen en in toegankelijke vorm.

Lees het volledige position paper op de website van Mental Health Europe.

Inzet GGZ Nederland
GGZ Nederland vindt het belangrijk dat asielzoekers en vluchtelingen kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit is belangrijk om gezondheidsproblemen te verminderen of zelfs te voorkomen, zeker bij mensen die gevlucht zijn en daardoor vaker dan gemiddeld te maken hebben met psychische problemen. We organiseerden daarom een symposium om als ggz, samen met andere organisaties die betrokken zijn bij de opvang en integratie van vluchtelingen, ideeën en plannen te vinden om beter samen te werken en krachten te bundelen rond zorg en integratie. Tijdens het symposium onder leiding van GGZ Nederland voorzitter Jacobine Geel, spraken diverse sprekers over dit onderwerp.

Een terugblik op dit symposium kunt u hier vinden op GGZ Connect.

Verbetering mogelijk
Ook in Nederland kan veel verbeterd worden rond de zorg voor vluchtelingen. De Convenantspartners Specialistische GGZ voor Vluchtelingen en Asielzoekers en GGZ Nederland pleiten daarom met KNMG, GGD-GHOR Nederland, de KNMT, de KNMP, de KNOV en de KNGF voor meer investeringen in de tolkentelefoon. Wij willen een structurele vergoeding ervan voor álle zorgverleners. Met dit hulpmiddel kunnen mensen die als vluchteling of asielzoeker naar ons land zijn gekomen betere zorg krijgen.

De Convenantspartners Specialistische GGZ voor Vluchtelingen en Asielzoekers bestaan uit vier expert instellingen in Nederland die een convenant hebben getekend om hun kennis en kunde te verspreiden (GGZ Drenthe, afdeling De Evenaar; Reinier van Arkel, afdeling Psychotraumacentrum; Pro Persona afdeling, Phoenix en Centrum ’45).

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.