Avatar
30 June 2017 - Olfert Koning plaatste:

Moties over terugdringen wachttijden jeugdhulp/-ggz

Naar aanleiding van het debat afgelopen week over de zorg voor suïcidale jongeren, stemde de Tweede Kamer deze week over de ingediende moties.

Van de elf ingediende moties zijn er zeven aangenomen. Het overzicht vindt u hier. De regering wordt opgeroepen om samen met gemeenten en aanbieders een sociale kaart te maken van het specialistische jeugdhulpaanbod (motie SP). En te onderzoeken hoe landelijke regie voor gespecialiseerde jeugdhulp gerealiseerd kan worden (motie PVV).  

De motie van GroenLinks en SP roept de regering op om in de tussentijd landelijke regie te voeren om voldoende plekken te realiseren voor jongeren die zeer specialistische jeugdhulp nodig hebben. Daarbij moet de regering inventariseren welke gemeenten nog geen doorzettingsmacht hebben georganiseerd (motie CDA en SP). Tot slot wordt de regering verzocht gericht in overleg te gaan met regio’s waar nog onvoldoende sprake is van regionale samenwerking en een Algemene Maatregel van Bestuur voor te bereiden met als doel regionale samenwerking af te dwingen, voor het geval het overleg niet tot regionale samenwerking leidt. Hieraan moet een concreet tijdpad verbonden worden (motie CDA en SP).

Moties gericht op aanbieders
Naast deze moties gericht op de regering, zijn een tweetal moties gericht op aanbieders:  SP en D66 constateren dat gemeenten hun zorgplicht niet kunnen vervullen als ze geen zicht hebben op wachtlijstinformatie. Alle aanbieders moeten daarom gegevens over wachtlijsten en wachttijden gaan publiceren. Naast deze transparantie over wachtlijsten/tijden, roept de motie van Groen Links en SP op tot publicatie van het aantal wachtende jongeren.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.