Avatar
11 July 2017 - Man Kuen van Steensel plaatste:

Aangepast overzicht: inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de ggz

Op 11 juli 2017 is het overzicht aangepast en aangevuld met nieuwe informatie. Er zijn onder andere nieuwe tools opgenomen zoals de calculator premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie. In maximaal 7 stappen worden de hoogtes van deze kortingen en voordelen berekend. Het jaarlijkse voordeel voor werkgevers kan oplopen tot 19.000 euro per werknemer. Ook is er een animatiefilmpje toevoegd dat uitlegt geeft over Social Return on Investment (SRoI-). In het document zijn in het geel de wijzigingen aangegeven.

Toelichting:

Ggz-organisaties hebben te maken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn verschillende gronden te noemen waar ggz-organisaties in de rol van werkgever en in de rol van zorgaanbieder mee te maken hebben. Ggz-organisaties willen bijvoorbeeld vanuit hun visie op maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen bepaalde doelgroepen in dienst nemen. Dezelfde organisaties hebben ook te maken met bijvoorbeeld verplichtingen vanuit aanbestedingstrajecten die gesteld worden door gemeenten. En deze zelfde organisaties moeten ook voldoen aan wetgeving zoals de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Kijkend vanuit deze rollen wordt in dit document gekeken naar de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de ggz in het kader van:

  1. de afspraak in de cao GGZ 2015 – 2017;
  2. de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
  3. Social Return on Investment (SRoI).

Het overzicht geeft inzicht in een paar algemeenheden zoals een beschrijving van de grondslag, een beschrijving van de doelgroep, ondersteuningsmogelijkheden die geboden worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, hoe kwantiteit wordt gemeten. Het overzicht maakt een vergelijk tussen de hierboven genoemde gronden en de gevolgen voor de ggz-organisaties. Ook wordt verwezen naar diverse informatiebronnen via linkjes.

Het overzicht is een dynamisch document en wordt op basis van actualiteit en ontwikkelingen geactualiseerd door GGZ Nederland. Het document is te vinden op GGZ Connect. Met vragen en opmerkingen kun u terecht via info@ggznederland.nl, onder vermelding van ‘Overzicht inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de ggz’.  

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.