Avatar
13 July 2017 - Jaap Schrieke plaatste:

Scenario keten-uitwisseling geeft koers aan verdere uitwerking gegevensuitwisseling in de WVGGZ-keten

Zoals u bent geïnformeerd is de Wet Verplichte GGZ nu in behandeling bij de Eerste Kamer. In februari van dit jaar startte de ministeries Veiligheid en Justitie en VWS het ketenprogramma ten behoeve van de informatievoorziening onder de Wet Verplichte GGZ. Mede op aandringen van GGZ Nederland is dit programma van start gegaan, omdat de WVGGZ ook betekent dat ketenpartijen (Openbaar Ministerie, Rechtelijke Macht, politie, gemeenten en ggz) gegevens gaan uitwisselen. Voor een goede uitvoering van de wet is het nodig dat dit zoveel mogelijk digitaal gebeurt, waarbij rekening gehouden moet worden met uiterst privacygevoelige materie.

In de maanden vanaf februari is door het programma gewerkt aan een aantal scenario’s waarop gegevens uitgewisseld kunnen worden. Deze scenario’s varieerden van een nul-optie tot de bouw van een groot centraal systeem dat de gehele uitvoering van de WVGGZ ondersteunt. Uiteindelijk is een advies opgesteld dat daar het midden tussen houdt
- er wordt een centraal systeem aangewezen voor de ondersteuning van het ketenproces rond de crisismaatregel;
- het OM bouwt een nieuw systeem voor de ondersteuning van het ketenproces rond de zorgmachtiging, ketenpartijen kunnen voor hun deel daar gebruik van maken.
- De systemen zijn op voorhand via webportalen te benaderen, op den duur kunnen zij middels koppelingen te gebruiken zijn vanuit de eigen systemen van de ketenpartners, dus ook vanuit het EPD van een ggz-instelling.

Eind juni is de Bestuurlijke Ketenraad akkoord gegaan met de verdere uitwerking van het scenario. Eind november wordt het verder uitgewerkt advies voorgelegd ter definitieve besluitvorming. Daarbij wordt uiteraard in acht genomen dat het om uiterst privacy-gevoelige gegevens kan gaan.

GGZ Nederland is positief over het advies omdat de daarin geformuleerde oplossing tegemoet komt aan de wensen van ggz-instellingen om de keteninformatisering te integreren met hun eigen informatievoorziening in het EPD. Daarnaast biedt het advies een oplossing voor de behoefte aan een integraal, landelijk overzicht van de eerdere of andere afgegeven machtigingen en maatregelen onder de WVGGZ.

In de maanden augustus en september zullen er vanuit het programma verschillende sessies belegd worden voor de verdere uitwerking. Daarvoor is GGZ Nederland op zoek naar deskundigen die hun kennis over de gang van zaken in de ggz in willen zetten. We zijn op zoek naar mensen met een achtergrond in respectievelijk het informatiedomein, de administratieve afhandeling (van nu de BOPZ) en mensen met een juridische achtergrond.
Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan één van de sessies, dan kun je je aanmelding sturen aan jschrieke@ggznederland.nl.

Ook voor nadere inforamtie kunt u zich wenden tot Jaap Schrieke op 06 15092097

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.