Avatar
13 July 2017 - Herwin Tros plaatste:

Social Work en Registratie SKJ

De opleiding Social Work en de registratie bij de SKJ

Opleidingen zoals SPH, MWD en andere gaan op in de opleiding Social Work. Hogescholen bieden binnen Social Work drie uitstroomprofielen, sommige hogescholen bieden daarnaast de opleiding HBO-Pedagogiek aan. De drie profielen van Social Work zijn: 1) Zorg, 2) Jeugd en 3) Welzijn en Samenleving.
Het profiel Jeugd leidt als het ware toen naar de jeugdhulp; de HBO’er moet dit profiel hebben om geregistreerd te kunnen worden als Jeugd- en gezinsprofessional bij de SKJ. Per 1 januari 2018 zal dit register geopend worden. Nu geregistreerde SKJ Jeugdzorgwerkers zullen (ook) overgaan naar het nieuwe register. Het profiel Zorg leidt als het ware toe naar de GGZ en veel afgestudeerden met dit profiel die (gaan) werken in de GGZ kunnen zich registreren als GGZ agoog bij Registerplein. Het profiel W&S leidt niet tot een registratie.
Volgens ons is het profiel Zorg minstens zo interessant voor de Jeugd-GGZ, maar volgens een onderzoek dat de hogescholen hebben uitgevoerd zou dat profiel onvoldoende zijn om (ook) voor de registratie Jeugd- en gezinsprofessional bij de SKJ in aanmerking te komen. Men heeft berekend dat er een tekort tot maximaal 45 EC zou zijn (dat is ¾ studie jaar). Dit tekort zou als gevolg hebben dat er (veel) extra tijd en geld nodig is om met het uitstroomprofiel zorg – alsnog – geregistreerd in de Jeugdhulp / Jeugd-GGZ te kunnen werken… Illustratief is het voorbeeld van Yulius, waar studenten van zowel Jeugd als Zorg van Hogeschool Rotterdam werken en leren in een zogeheten leerwerkgemeenschap en dat alleen de gediplomeerden van Jeugd zich kunnen registreren als jeugd- en gezinsprofessional… De collegae van Yulius zijn hierover in gesprek met Hogeschool Rotterdam.
Door het ontbreken van een registratie na het behalen van het diploma Social Work W&S, lijkt dit profiel minder interessant te zijn voor studenten. Want, de student heeft terecht liever een diploma met registratie en daarmee keuzemogelijkheid.

Hogeschool Windesheim (Zwolle) gaat een route bieden waarmee studenten Social Work Zorg binnen de 4 jaar hun programma zo kunnen invullen dat ze ook in aanmerking komen voor de registratie Jeugd- en gezinsprofessional.

Wij pleiten ervoor dat de hogescholen gaan werken met het model van Hogeschool Windesheim (of in ieder geval samen werken aan een breed gedragen model), zodat er geen glazen muren staan tussen de profielen en dat er niet extra tijd en geld van werkgever en werknemer is voor het behalen van registraties. Het gesprek tussen het werkveld en hogescholen is in deze uiteraard ook van belang, om de ongewenste situatie die ontstaat te schetsen en te stimuleren om te werken aan opleidingsroutes die passen bij het werkveld (Jeugdhulp, inclusief Jeugd-GGZ, maar ook andere sectoren).

Indien je je kunt vinden in het voorgaande, ga dan in gesprek met interne betrokkenen, zoals het bestuur, en extern met de hogeschool in je regio.  

HBO-Pedagogiek
Hogescholen gaan verschillend om met de opleiding Pedagogiek, die dezelfde basis heeft als SW Jeugd en ook leidt tot registratie Jeugd en gezinsprofessional bij de SKJ.
Sommige hogescholen kiezen ervoor om de opleiding te laten opgaan in Social Work Jeugd en sommige hogescholen kiezen ervoor om de opleiding ernaast te laten bestaan. Er blijft dus in enkele regio’s een extra opleiding bestaan, die op hetzelfde curriculum gebouwd is.
Wij pleiten ervoor dat hogescholen overgaan tot integratie van de opleiding in SW Jeugd. Dat geeft helderheid voor student en werkveld.
Indien je je kunt vinden in het voorgaande, ga dan ook hierover in gesprek met de hogeschool in je regio.

Herregistratie-eisen Jeugd- en gezinsprofessional
In deze periode worden de eisen m.b.t. deskundigheidsbevordering in het kader van herregistratie van de Jeugd- en gezinsprofessional geformuleerd. In dat kader zijn meerdere betrokken partijen, waaronder ik namens GGZ Nederland, geinterviewd.
Wij pleiten voor een beperkte set van eisen, die eenvoudig en zonder een te grote investering van tijd en geld van de werkgevers en werknemers, te realiseren is.
Indien je je kunt vinden in dit standpunt, laat dat weten aan mij. Ik zal de opvattingen delen met de interviewer.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.