Avatar
14 July 2017 - Yvonne Moolenaar plaatste:

Goede voorbeelden gezocht depressiepreventie bij jongeren

GGD GHOR Nederland is, samen met het Trimbos-instituut en het NCJ, gestart met een landelijk project gericht op de preventie van depressie bij jongeren van 12-18 jaar. Dit project maakt onderdeel uit van het Meerjarenplan Depressiepreventie (MJP) van het ministerie van VWS. Met het MJP wil VWS vooral dat de keten van bewustwording, signalering, bespreken, verwijzen en toeleiden naar (preventieve) interventies wordt versterkt. In het MJP is de doelgroep jongeren als risicogroep aangewezen: jaarlijks heeft 1 op de 5 jongeren last van depressieklachten en 1 op de 22 maakt een depressie door.

Wat houdt het project in?
We willen met het project vooral bijdragen aan het versterken van preventieve maatregelen op school, vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken en het toeleiden naar passend aanbod. Hierbij betrekken we het werkveld en sluiten aan bij het huidige zorgaanbod van scholen, de huisartsen en POH GGZ, de JGZ, jeugdzorg, sociaal werk, GGZ en de Gezonde School-aanpak. Daarom zijn we op zoek naar good practices die aan kunnen geven wat de werkzame factoren zijn voor een effectieve samenwerking. Op basis van deze goede voorbeelden ontwikkelen we een model ketenaanpak.

Het plan is om dit model in september/oktober voor te leggen aan de organisaties die hebben deelgenomen in de inventarisatie. Vanaf het najaar tot aan de zomer 2018 investeren we in het sluitend maken van een ketenaanpak volgens het ontwikkelde model in 3 regio's.

Wat vragen we?
Via onderstaande link kom je in de vragenlijst waarmee we graag zicht willen krijgen op de ketensamenwerking rondom depressiepreventie bij jongeren en goede voorbeelden uit de praktijk. We zijn ook op zoek naar voorbeelden waarbij depressiepreventie onderdeel is van een breder programma in de gemeente of de regio, bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van psychosociale problematiek of het versterken van welbevinden. We begrijpen dat misschien niet de gehele keten overzien wordt. Ga bij het invullen van de vragenlijst uit van jullie ervaring in de samenwerking met partners in depressiepreventie bij jongeren.

Wij willen zorgaanbieders uit de ggz vragen vóór 31 aug een korte enquête in te (laten) vullen.  Dit zal ongeveer 15 minuten kosten. Het kan zijn dat er in de enquête een andere datum staat als deadline maar voor jullie houden we 31 aug aan.
NB: de antwoorden kunnen niet tussentijds opgeslagen worden, dus graag in één keer alle vragen beantwoorden en na de laatste vraag op ‘Verzenden’ klikken.

Voor vragen kan de projectleider, Maaike Stolte, benaderd worden via mstolte@ggdghor.nl of 06-36317439.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.