Avatar
14 July 2017 - Jaap Schrieke plaatste:

Een gemeenschappelijke visie op de informatievoorziening bij de waardegedreven ggz

De afgelopen jaren hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan in het landschap van de informatievoorziening in de zorg. De roep om eHealth wordt steeds groter, patiënten krijgen wettelijk toegang tot hun dossier en worden gestimuleerd om hun gezondheidsgegevens zelf te beheren. Privacywetgeving is scherper geworden, de vraag naar digitale uitwisseling in de keten stijgt. Deze ontwikkelingen raken iedereen in de ggz. GGZ Nederland wil daarom samen met leden, zorgprofessionals, ondersteuners en patiënten een visie ontwikkelen op de waarde-gedreven informatievoorziening in de ggz. Het doel is hiermee een beweging in gang te zetten en het belang van een goede informatievoorziening voor een waarde-gedreven ggz over het voetlicht te brengen. Tegelijkertijd willen we samen met alle stakeholders komen tot een concreet actieplan en stimuleringsprogramma’s voor de meest pregnante vraagstukken. GGZ Nederland wil daarbij samen met de leden bepalen wat GGZ Nederland als branche organisatie kan betekenen om de individuele leden te versterken.

GGZ Nederland heeft voor dit traject een stuurgroep ingericht bestaande uit Jeroen Muller (Arkin), Marjolein ten Kroode (Rivierduinen), Lex de Grunt (Altrecht), Veronique Esman-Peters en Roel Hermanides (GV User).

Om hiertoe te komen willen we vanuit de verschillende geledingen mensen mobiliseren rond vier werkgroepen op de volgende deelthema’s:

 • Patiënt Centraal (o.a. Persoonlijke Gezondheidsomgeving)

 • Technologische innovatie (o.a. eHealth en Big Data)

 • Gegevensstandaardisatie (Kerndossier GGZ)

 • Gegevensuitwisseling in de keten

Nadrukkelijk roepen we deelnemers op uit alle geledingen van de branche, groot en klein: ambulant, klinsch, Jeugd, Verslaving, Beschermd Wonen, forensische zorg, etc.

De werkgroepen komen vanaf begin september- oktober drie keer bijeen. Wil jij jouw ideeën inbrengen in één van deze werkgroepen, meld je dan uiterlijk 25 augustus aan via jschrieke@ggznederland.nl.

 • Avatar
  17 July 2017 - Gert-Jan van Vorst zei:

  Is GGZ Nederland ook aangehaakt bij het "Informatielandschap van de zorg"-initiatief van ZorgInstituut Nederland (ZIN) dat recentelijk zijn 1e bijeenkomst had? Als onderdeel het totale landschap lijkt mij dat GGZ Nederland niet vanuit het eigen perspectief (lees: GGZ) alleen hieraan een bijdrage moet leveren maar vanuit het collectief. Ontschotten en transformeren betekent m.i. ook dat je uit je comfortzone moet komen als sector om díe oplossingen te vinden voor problemen waar we te lang voor weg aan het lopen zijn geweest (om welke reden dan ook....). Dus, kom uit je ivoren toren en sluit je aan bij het gemeenschappelijke doel: samen bouwen aan een klantgerichte, waardegedreven, modulair opgebouwde, toekomstgerichte, robuuste ingerichte, veilige en privacy gegarandeerde ICT infrastructuur die ook nog eens gericht op de processen die het moet ondersteunen!

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  20 July 2017 - Jaap Schrieke zei:

  @Gert-Jan van Vorst Beste Gert-Jan: GGZ Nederland is inderdaad aangehaakt bij dat intiatief. in de zin dat er architecten van ggz-instellingen in de architectuur board zitten. Mocht je daar zelf ook interesse in hebben dan kan dat natuurlijk,

  Verder hebben we als uitgangspunt om in de uitwerking zoveel mogelijk aan te haken bij lopende trajecten, zoals dit er één is. Andere trajecten zijn bijvoorbeeld MedMij, LSP, Koppeltaal, Registratie aan de Bron.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  21 July 2017 - Gert-Jan van Vorst zei:

  @Jaap Schrieke
  Dank voor je reactie. Goed om te lezen dat we gezamenlijk optrekken!
  Ik heb ZIN gewezen op de nogal sterke ICT-smaak die aan het traject is gekoppeld. Als zeer sterk procesgeoriënteerde bedrijfskundige zie ik I(C)T altijd als hulpmiddel en nooit als uitgangspunt. Het leek er even op dat dit ook het geval is bij dat initiatief.

  Ik hoop dan ook dat de architecten vanuit de GGZ-instellingen vooral de (werk)processen als uitgangspunt hanteren en zich niet laten (ver)leiden tot een utopische ICT-infrastructuur die vele organisaties op termijn dwingen om hun (werk)vormen en processen aan te passen. Dit is de afgelopen 20 jaar eerder regel dan uitzondering geweest....

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.