Avatar
17 July 2017 - José Weststrate plaatste:

Rapport Inspectie SZW 'Met 18 jaar ben je (niet) volwassen'

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de rapportage van de Inspectie SZW van de eerste fase van het onderzoek ‘Met 18 jaar ben je (niet) volwassen; samenwerken voor continuïteit van de ondersteuning voor 18-plussers en de rol van Werk en Inkomen daarin’.

Conclusies InspectieSZW
De Inspectie constateert dat er veel gemeenten zijn waar de gemeentelijke afdelingen W&I samenwerken met andere (gemeentelijke) partijen om de continuïteit van ondersteuning aan 18-plussers te realiseren. Tegelijkertijd ziet Inspectie SZW dat een deel van de gemeentelijke afdelingen W&I er nog onvoldoende van doordrongen is dat zij samen met andere partijen een belangrijke rol spelen bij het bewerkstelligen van continuïteit van de zorg en ondersteuning voor 18-plussers. Dit blijkt uit het geringe aantal beleidsmedewerkers en klantmanagers dat aangeeft dat er beleidsplannen en werkinstructies in hun gemeenten zijn. Alsook uit het ontbreken van samenwerking bij een deel van de gemeenten, tussen W&I en andere (gemeentelijke) partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning voor jongeren.

Bevindingen
Inspectie SZW realiseert zich dat de decentralisaties nog vers zijn. Het rapport geeft inzicht in de wijze waarop gemeenten op dit moment hun wettelijke verplichtingen nakomen. De Inspectie onderbouwt haar conclusie op basis van de volgende hoofdbevindingen:

1. In het merendeel van de gemeenten is volgens de beleidsmedewerkers en klantmanagers geen aandacht voor de samenwerking en continuïteit van de ondersteuning in beleidsplannen of werkinstructies, respectievelijk 68% en 80%, of deze beleidsplannen en werkinstructies zijn niet bekend bij de geënquêteerden.

2. Ongeveer een kwart van de beleidsmedewerkers en klantmanagers W&I geeft aan dat er in hun gemeente in de praktijk geen samenwerking is met andere gemeentelijke afdelingen zoals jeugdhulp, Wmo, onderwijs of schuldhulpverlening.

3. Beleidsmedewerkers en klantmanagers zijn over het algemeen positief over hun samenwerkingspartners. Zij zijn daarbij het minst positief over de samenwerking met de gemeentelijke afdeling jeugd(hulp) en jeugdhulpinstelling.

4. Gebrek aan tijd en bepalingen rondom privacywetgeving worden ervaren als belangrijke belemmeringen voor de samenwerking met de gemeentelijke afdeling jeugd(hulp) en de jeugdhulpinstellingen.

Het rapport kunt u in de bijlage vinden.

Bron: Rijksoverheid

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.