Avatar
7 August 2017 - dr. William Goossen plaatste:

Meld je aan en werk mee aan de ontwikkeling van een visie op de waardegedreven informatievoorziening in ggz

Er zijn al veel enthousiaste aanmeldingen binnengekomen voor deelname aan de werkgroepen om het nieuwe informatiebeleid voor de ggz vorm te geven! Het doel daarvan is een beweging in gang te zetten en het belang van een goede informatievoorziening voor een waardegedreven ggz voor het voetlicht te brengen. Tegelijkertijd willen we samen met alle stakeholders komen tot een concreet actieplan en stimuleringsprogramma’s voor de meest prangende vraagstukken. GGZ Nederland wil daarbij samen met de leden bepalen wat GGZ Nederland als brancheorganisatie kan betekenen om de individuele leden te versterken.

In het landschap van de informatievoorziening in de zorg spelen tal van ontwikkelingen. De roep om en gebruik van eHealth wordt steeds groter, patiënten krijgen wettelijk toegang tot hun elektronisch dossier en worden gestimuleerd om hun gezondheidsgegevens zelf te beheren. Daarnaast is de privacywetgeving scherper geworden en stijgt de vraag naar digitale uitwisseling in de keten. Deze ontwikkelingen raken iedereen in de ggz, inclusief patiënten. GGZ Nederland wil daarom samen met leden, zorgprofessionals, ondersteuners en patiënten een visie ontwikkelen op de waardegedreven informatievoorziening in de ggz.

Door GGZ Nederland is voor dit traject een stuurgroep ingericht bestaande uit Jeroen Muller (Arkin), Marjolein ten Kroode (Rivierduinen), Lex de Grunt (Altrecht), Veronique Esman-Peters en Roel Hermanides (GV User).

Om hiertoe te komen hebben vanuit de verschillende geledingen zich mensen aangemeld om (delen van) de visie gestalte te geven. Voor deze werkgroepen is nog plaats.  Het gaat om de volgende werkgroepen op de volgende vier deelthema’s:

  • Patiënt Centraal (o.a. Persoonlijke Gezondheidsomgeving)

  • Technologische innovatie (o.a. eHealth en Big Data)

  • Gegevensstandaardisatie (Kerndossier GGZ)

  • Gegevensuitwisseling in de keten

    Er zijn al aanmeldingen binnengekomen, maar nadrukkelijk roepen we nog extra deelnemers op om zich aan te melden. Uit alle geledingen van de branche, groot en klein: ambulant, klinisch, Jeugd, Verslaving, Beschermd Wonen, forensische zorg, etc. En van zorgprofessional tot informatiedeskundige…. Doe en denk met ons mee!

    De werkgroepen komen vanaf begin september tot en met oktober drie keer bijeen. De kick-off van het traject wordt op dit moment gepland.

Wil jij jouw ideeën inbrengen in één van deze werkgroepen, meld je dan uiterlijk 25 augustus aan via jschrieke@ggznederland.nl.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.