Avatar
21 August 2017 - José Weststrate plaatste:

Publicatie Zorginstituut: Zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening

Zorginstituut Nederland heeft een brochure gepubliceerd: Zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening.

Deze brochure is geschreven voor mensen die een psychische aandoening hebben én voor hun familieleden, eventuele begeleiders en anderen in hun omgeving. De brochure gaat ook in op de zorg voor kinderen en jeugd tot 18 jaar.

De zorg en ondersteuning waar mensen met psychische aandoeningen behoefte aan hebben, is geregeld in vier wetten. Dit betekent dat mensen – afhankelijk van hun persoonlijke situatie – te maken kunnen hebben met een of meerdere van de volgende loketten:

  • de gemeente: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • de zorgverzekeraar: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • het zorgkantoor: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze partijen verlenen zelf de zorg niet, maar zijn verantwoordelijk voor het regelen en financieren daarvan. Zij maken afspraken met aanbieders van zorg en betalen hen.

Deze publicatie is een samenvatting van het standpunt 'De wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis'.

Bron: Zorginstituut Nederland

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.