Avatar
24 August 2017 - Margreet Vroomen-Hübner plaatste:

Programma eerste masterclass Vastgoed bekend

GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang, Actiz en VGN organiseren 3 masterclasses over zorgvastgoed. Het programma van de 1e vastgoed masterclass op 25 september in Amersfoort is vandaag online gepubliceerd. Het thema van deze masterclass is 'de nieuwe werkelijkheid'.

Vanuit welke visie bouwen we voor en in de toekomst?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld belichten we in deze eerste bijeenkomst toekomstbestendig bouwen in de (gehandicapten)zorg. We gaan in op het betrekken van de cliënt en van de verwanten, maar ook op het belang van de medewerkers. Niet alleen het gebouw, ook de woon- en leefomgeving spelen een cruciale rol bij de vraag hoe we kwalitatief goed bouwen voor de toekomst.

Wat betekent dit voor de financiering in een tijd waarin de gegarandeerde bekostiging van de AWBZ en het overgangsregime voorbij zijn?

We hebben nu te maken met de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet en de Wet forensische zorg, met prestatiebekostiging en met het onderhandelen met de zorgkantoren over het tarief. Hoe voeren we in dit nieuwe tijdperk een strategisch vastgoedbeleid op nieuwe leest geschoeid en wat betekent dat voor de hele organisatie van de zorg? 

Zie voor meer informatie de website van KCWZ.

De 3 bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor leden van de 5 genoemde brancheorganisaties. Meld u snel aan via de site.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.