Avatar
29 August 2017 - Gerard van Unen plaatste:

Verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Begin oktober vindt bestuurlijk overleg plaats tussen VNG en de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken over het eerste concept van een nieuw verdeelmodel voor de middelen in de Wmo op het gebied van opvang, beschermd wonen en begeleiding. Definitieve besluitvorming vindt in januari 2018 plaats. Het verdeelmodel gaat om ongeveer 4 miljard euro.

In de aanloop naar dit concept hebben GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en cliëntenorganisatie (MIND, platform ggz) actie ondernomen om de discussie over het verdeelmodel breder te trekken. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van een objectief verdeelmodel, maar ook om het gezamenlijk creëren van randvoorwaarden, zodat ggz- en opvangcliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen in alle gemeenten in Nederland. Het is een grote opgave om dit in de praktijk waar te gaan maken.

GGZ Nederland vindt dat het nieuwe kabinet een verantwoordelijkheid heeft om hierin te investeren en te zorgen dat gemeenten deze taak uit kunnen voeren. We hebben contact met gemeenten, directeuren sociaal domein en de Tweede Kamer hierover. Over de concrete acties in september/oktober zullen we u tijdig informeren. Voor informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Gerard van Unen: gvunen@ggznederland.nl

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.