Avatar
7 September 2017 - Monique Strijdonck plaatste:

Welke leden maken gebruik van de ‘Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling’?

Met de invoering van de Wlz per 1 januari 2015 is de daarvoor in de AWBZ geregelde extramurale behandeling voor verzekerden die niet op zorg vanuit de Wlz zijn aangewezen, geregeld in de ‘Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling’. Zorginstituut Nederland concludeert in haar advies ‘Extramurale behandeling ontleed’ dat deze extramurale behandeling qua inhoud en omvang onder de Zvw past. De bewindslieden van VWS staan hier positief tegenover, maar concluderen dat er eerst nog zorgprogramma’s moeten worden gemaakt en dat de NZa een advies moet geven over de bekostiging.

De NZa is dan ook gevraagd een uitvoeringstoets uit te brengen over de toekomstige bekostiging van deze aanvullende geneeskundige zorg aan specifieke doelgroepen in de Zvw. GGZ Nederland heeft van de NZa een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een schriftelijke consultatieronde hierover.

De subsidieregeling is met name gericht op zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Extramurale behandeling van psychische stoornissen is immers al per 2008 overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat ook leden van GGZ Nederland te maken hebben met de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Bijvoorbeeld voor behandeling van cliënten waarvoor de zorg zich afspeelt op meerdere vlakken zoals mensen met zowel een verstandelijke of lichamelijke beperking als een psychische stoornis.

Als u als lidinstelling van GGZ Nederland gebruik maakt van deze tijdelijke subsidieregeling én u wilt input leveren voor de consultatie van de NZa, dan horen wij dat graag op korte termijn. U kunt hiervoor een mail sturen naar Gerard van Unen (GvUnen@ggznederland.nl) onder vermelding van ‘NZa consultatie subsidieregeling extramurale behandeling’.

  • Avatar
    1 December 2017 - Monique Strijdonck zei:

    Op 14 november 2017 heeft de Raad van Bestuur van de NZa het Advies Aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn vastgesteld. Het is inmiddels voorgelegd aan het ministerie van VWS. De volgende stap is definitieve besluitvorming over het tijdstip en de wijze van onderbrenging van deze zorg in de Zorgverzekeringswet. De minister van VWS neemt dit besluit.

    Middels de bijlage bij dit bericht kunt u het hoofdrapport met het advies van de NZa downloaden. Aanvullende bijlagen kunnen wij op verzoek toesturen of zijn naar verwachting vanaf half december beschikbaar op de website van de NZa.

    Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.