Avatar
8 September 2017 - Marloes van Es plaatste:

Ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie

Tussen 1 september 2017 en 1 april 2018 werkt GGZ Nederland, samen met andere partijen, aan de totstandkoming van de ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie.

De opdracht voor het maken van deze ketenveldnorm komt voort uit het programma Continuïteit van zorg. Dat programma (2015-2017) heeft de verbetermogelijkheden van aansluitende zorg voor patiënten na afloop van hun strafrechtelijke titel naar de reguliere zorg beschreven. Een belangrijke component daarin was de beschikbaarheid van goede zorg voor patiënten met gevaarlijk gedrag. De minister van VWS en de staatssecretaris van V&J hebben de conclusies van het programma omarmd. Er is meer inzet nodig op de vormgeving van beveiligde zorg voor de groep patiënten die (klinische) zorg nodig heeft (ook voor patienten waarbij geen sprake is van een strafrechtelijke- of civielrechtelijke titel).

GGZ Nederland heeft van de minister van VWS en de staatssecretaris van VenJ de opdracht gekregen om, in overleg met andere partijen, een ketenveldnorm op te stellen voor beveiligde zorg en de levensloopfunctie. De veldnorm moet financiers en aanbieders helpen om het contracteerproces goed vorm te geven en om goed te kunnen sturen op adequate inrichting van de zorg.

In de periode tot 1 april 2018, de datum dat de veldnorm klaar moet zijn, werken we met een stuurgroep met bestuurders en een werkgroep met professionals om vorm te geven aan de veldnorm. We betrekken een groot aantal veldpartijen in dit proces: VGN, NVvP, NIP, VGN, V&VN, ZN, twee zorgverzekeraars, VNG, Mind, RIBW Alliantie, Federatie Opvang, BOPZ officieren van het OM, Directie Forensische zorg van DJI en Reclassering Nederland. IGZ, Zorginstituut en NZa worden geraadpleegd evenals de opdrachtgevers V&J en VWS.

Het proces voor de totstandkoming ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

September-oktober: Verkenning randvoorwaarden veldnorm bij stuurgroepleden en systeempartijen door AEF.

Begin november: Akkoord over kaders en grove inhoud van de veldnorm en over werkwijze.

November – Januari: Uitwerking van de concept veldnorm

Eind januari: bespreking concept veldnorm

Februari: Afronding veldnorm

Februari - Maart: Bestuurlijke afstemming

Maart: Bestuurlijk akkoord veldnorm

Vanuit GGZ Nederland is Sybren Bangma gevraagd om dit proces voor te zitten samen met Marloes van Es als projectleider. AEF is gevraagd om het proces inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen. Momenteel werven we de leden van de stuurgroep en werkgroep.

 

Is uw interesse gewekt? Reageer dan graag op dit initiatief. We houden u regelmatig op de hoogte.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.