Avatar
8 September 2017 - Marijke Verbeek plaatste:

Ruimte voor opbouw ambulante zorg

GGZ Nederland constateert al langer dat de opbouw van het ambulante zorgaanbod geen gelijke tred houdt met de afbouw van de klinische capaciteit. Er is nu ruimte gecreëerd om de ambulante zorg versneld op te bouwen.

Conform de gemaakte afspraken aanpak wachttijden ggz kunnen zorgaanbieders hiervoor plannen indienen bij zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zullen goede plannen financieren. Hiervoor zijn ook middelen beschikbaar. Er is onderbesteding in de Zvw-middelen ggz (€ 288 miljoen in 2016) die kan worden aangewend.

Ten behoeve van de afspraken met zorgverzekeraars is vorig jaar door het Trimbos Instituut een handvat versterking ambulante zorg ontwikkeld.

  • Avatar
    11 September 2017 - Aga van Nijnanten zei:

    Ik reageer als lokale zorgaanbieder die WMO gefinancierde individuele begeleiding biedt aan klanten met een psychische kwetsbaarheid. Deze zijn regelmatig onder behandeling van een GGZ zorgaanbieder of ik begeleid en motiveer ze daarnaar toe. Mijn hulp is aanvullend op deze behandeling en zeer praktisch van aard (aanvraag regelingen, schuldhulpverlening, motivatie voor dagbesteding, opruimhulp e.d.) vergelijkbaar en bij sommige klanten aanvullend op het werk van de (ambulante) woonbegeleiders uit de GGZ. Ik heb echter een minder zware caseload omdat deze samenwerking helaas nog niet voor de hand ligt.
    Wat is hier de oorzaak van? Dat we verschillende financiers hebben of dat de GGZ niet over eigen grenzen heen kan of mag kijken? Ik vind het jammer dat de versterking van elkaars werkt nog steeds geen vruchtbare bodem lijkt te hebben. Het geeft ruimte in de GGZ (wachtlijsten) en maakt dat ieder precies kan doen waar die goed in is.

    Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.