Avatar
21 November 2017 - Margreet Vroomen-Hübner plaatste:

uitnodiging masterclass flexibiliteit in zorgvastgoed

Donderdag 30 november: Flexibiliteit in zorgvastgoed
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen

Flexibiliteit in zorgvastgoed
Deze masterclass gaat over de vraag hoe je je zorgvastgoed toekomstbestendig kunt maken en houden. Niemand kent de toekomst, maar het is wel mogelijk te anticiperen op veranderende wensen, andere doelgroepen, andere functies. Flexibiliteit kent hierbij veel aspecten; een flexibel gebouw, een vastgoedportefeuille die kan meebewegen met vraagontwikkelingen en veranderingen in financiering en een wendbare vastgoedstrategie. Aan de hand van concrete voorbeelden en met input van deskundigen worden mogelijkheden geschetst.

Flexibiliteit is nodig nu de overheid niet meer bepaalt hoe en hoeveel er gebouwd moet worden. Tegelijk blijkt dit in de praktijk tot veel vraagstukken te leiden. Het vraagt iets in het ontwerp waarbij ook installaties moeten meebewegen, maar dit alles wel binnen financiële kaders. Daarbij is er technisch veel mogelijk, maar wordt de uitwerking vaak bepaald door de context.

  • Tom Vlemingh, architect bij Wiegerinck Architecten gaat in op de vraag hoe (zorg)vastgoed in ontwerp en ontsluiting flexibel kan meebewegen met de veranderende vraag. Martijn Ruyg, directeur van bureau Mul, vertelt daarbij over zijn ervaringen hoe installaties het beste ingepast kunnen worden en hoe de afstemming daarin het beste vorm kan krijgen.

Drie vastgoedexperts uit het veld lichten vervolgens uit eigen praktijk hun aanpak en overwegingen toe. Zowel op het niveau van de totale vastgoedportefeuille als op het gebouwniveau gaan zij in op de noodzaak van flexibiliteit en waardevastheid.

  • Ruud Stemerdink, adviseur en voormalig vastgoedmanager van Florence, licht toe hoe hij voor het gebouwontwerp de woonfunctie en zorgfunctie vanuit het Bouwbesluit combineert om in het gebouwbeheer overzicht te houden en flexibel te blijven. Ook gaat hij in op het portefeuille-management van een zorgorganisatie.
  • Paul Scholten is manager Facilitair Bedrijf bij Livio en lid van VitaValley. Livio heeft een bouwconcept ontwikkeld dat zowel horizontaal als verticaal flexibel is voor allerlei woonzorgconcepten. Daarbij werken zij met LEGOlisering van modulaire bouw tot en met de installaties toe.
  • Wilfried Aper, manager zorgvastgoed van Tante Louise geeft flexibiliteit vorm door de onzekerheid over het overheidsbeleid als vertrekpunt te nemen en combineert een lange termijn duurzame vastgoedontwikkeling met een korte termijn noodzaak om capaciteit te realiseren.

Voor leden van GGZ Nederland is deze bijeenkomst gratis te bezoeken. Medewerkers van leden van GGZ nederland kunnen zich nog aanmelden; https://www.kcwz.nl/agenda/masterclasses-zorgvastgoed-bouwen-en-wonen-met-oog-op-toekomst-30nov/info-masterclasses.

 

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.