Avatar
28 November 2017 - Dung Ngo plaatste:

Ledenbijeenkomst International Initiative of Mental Health Leaders (IIMHL)

Het International Initiative of Mental Health Leaders (IIMHL) is een samenwerkingsverband van acht landen (Australië, Canada, Engeland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Schotland, de Verenigde Staten en Zweden) dat zich richt op het verbeteren van de ggz. Via een netwerkconstructie worden kennis en innovaties met de buitenwereld gedeeld. GGZ Nederland participeert sinds 2009 o.a. in een benchmarking project waarin twaalf landen werken aan consensus over (prestatie-)indicatoren om prestaties op het gebied van de ggz op internationaal niveau met elkaar te vergelijken.

Om haar Europese kennisnetwerk te versterken, heeft het bestuur van IIMHL ons de vraag voorgelegd of Nederland lid wil worden van dit netwerk. Om de meerwaarde van het lidmaatschap te kunnen aantonen, was GGZ Nederland uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst in de week van 13 t/m 17 november in Washington D.C. Jeroen Muller (o.a. bestuurslid GGZ Nederland) en Dung Ngo (beleidsadviseur Internationaal) bezochten deze bijeenkomst.

De week begon met een tweedaagse bijeenkomst met de Council of Clinical Leaders. De eerste dag waren we te gast bij SAMHSA, the Substance Abuse and Mental Health Service Administration, en hebben we met elkaar gesproken over de thema’s waar we in onze dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Interessant was dat alle aanwezige landen met dezelfde thema’s te maken hebben, maar daar elk op een andere manier mee omgaan. De tweede dag waren we in de ochtend te gast bij APA, the American Psychological Association, en hebben we in de middag een werkbezoek gebracht aan het Merrifield Center in Fairfax, Virginia (outpatient services for children, youth and families).

De derde dag waren we te gast bij de Ambassade van Canada voor een internationale bijeenkomst over Canadese innovaties in de ggz. De laatste twee dagen kwamen de Sponsoring Countries Leadership Group en het bestuur van IIMHL bijeen. We hebben met elkaar gebrainstormd over lopende projecten, de toekomst van IIMHL en het aankomende congres in Stockholm (28 mei t/m 1 juni 2018).

Deelnemers van de ledenbijeenkomsten zijn nationale klinische leiders dan wel boegbeelden die samen een grote impact hebben op (inter)nationale ontwikkelingen. Inhoudelijk werd veel aandacht besteed aan ‘upstream mental health’, ofwel een meer wijkgerichter wordende ggz met een groeiende focus op preventie. Resiliency speelt hierbij een steeds grotere rol naast het klassieke behandelen. Dit sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen in Nederland.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het een mooie kans is voor de Nederlandse ggz om ons aan te sluiten bij dit netwerk en zullen dit traject de komende periode nader uitwerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dung Ngo, dngo@ggznederland.nl .

Ledenbijeenkomst International Initiative of Mental Health Leaders (IIMHL)
 • Avatar
  18 December 2017 - Miguel Peres dos Santos zei:

  Goedemorgen mevrouw Ngo, Beste Dung,

  ik zag de post die u plaatste bij GGZConnect ggz-connect.nl/bericht/9523/…
  Nu hoop ik dat u mij niet te brutaal vind maar ik heb een paar kleine vragen hierover:
  1. In hoeverre is dit een overleg die uitsluitend is voor managers van GGZ instellingen of koepels ervan?
  2. Worden cliënten organisaties of hun koepel MindNL bij betrokken?
  3. In hoeverre worden begrippen als recovery en peer-support belangrijk geacht bij de uitwisseling van kennis en expertises?

  Alvast bedankt voor uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,
  Miguel

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  19 December 2017 - Dung Ngo zei:

  @Miguel Peres dos Santos

  Beste Miguel,

  Veel dank voor uw bericht en uw interesse in de IIMHL-bijeenkomst.
  De bijeenkomst die wij hebben bijgewoond betrof een specifieke ledenbijeenkomst en de deelnemers bestonden in dit geval uit managers/bestuurders/consultants in de ggz.
  Echter, het IIMHL-netwerk richt zich op een bredere doelgroep: “Leaders may be: consumers/users, family members, carers, community workers, executives, policy analysts, researchers, clinicians, board members, for example. Leadership roles can be indirect where influence is through research/development/evaluation of policy and/or lived experience that guides service delivery, for example. Leadership roles can also have direct influence, such as through leading an organization with a service delivery mandate.”
  Iedereen die zichzelf een leader vindt op basis van bovenstaande omschrijving kan gratis lid worden van het IIMHL-netwerk.
  Ervaringsdeskundigheid speelt een belangrijke rol binnen het netwerk, zowel in de zin van het vervullen van een leiderschapsrol als bij de uitwisseling van kennis en expertise. Cliëntenorganisaties/-koepels worden hier inderdaad bij betrokken. Vanuit Nederland gebeurt dit momenteel nog niet, omdat wij als land nog geen officieel lid zijn van IIMHL. GGZ Nederland verkent momenteel wat de meerwaarde is om als land lid te worden.

  Ik hoop hiermee uw vragen te hebben beantwoord. Voor meer informatie over IIMHL kunt u ook terecht op iimhl.com/ .

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.