Avatar
4 December 2017 - Marloes van Es plaatste:

Uitvoerbaarheidstoetsing van de kwaliteitsstandaarden ggz

Uitvoerbaarheidstoets

GGZ Nederland heeft aangedrongen bij het NKO om voor alle opgeleverde zorgstandaarden en generieke modules een uitvoerbaarheidstoets te doen. We willen onderzocht hebben wat de implementatie betekent voor de organisatie van de zorg en de personele inzet (kwalitatief en kwantitatief).

Afgelopen week is door KPMG in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz aan de leden van de werkgroepen van de zorgstandaarden en de generieke modules een verzoek gestuurd om online een vragenlijst in te vullen over de uitvoerbaarheid.

Na de verwerking van de online vragenlijsten en de interviews met de voorzitters, volgt per zorgstandaard / generieke module een expertsessie. Uit dit alles volgt een advies over de uitvoerbaarheid van de standaard / de module.

Als de impact duidelijk is wordt door GGZ Nederland besloten of de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk worden ingediend bij het zorgregister (gezamenlijk indienen betekent ook verplichting van implementatie).

Het is belangrijk om uit dit traject helder de randvoorwaarden voor implementatie en de uitvoerbaarheid te krijgen. Daarom vragen we de (ruim 800) werkgroepleden om, ondanks de werkdrukte, deze online uitvraag in te vullen.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.