Avatar
4 December 2017 - Carolien van Bracht-Visser plaatste:

Aandachtspunten voor toewijzing met 301 bericht; anders dan in dbc tijd

Gemeenten kunnen zorg specifiek en aspecifiek toewijzen. Met specifieke toewijzing wordt een toewijzing op productcode bedoeld en wordt op niveau van volume, eenheid en frequentie toegewezen (bijvoorbeeld 3 uur per week gespecialiseerde ggz). Met aspecifiek toewijzen wordt een toewijzing enkel op productcategorie bedoeld (bijvoorbeeld ggz-zorg).

Specifiek toewijzen betekent vooraf bepalen/inschatten welke zorg ingezet mag/moet worden. Dit heeft gevolgen voor het eigen administratieve proces en het intakeproces. Bekijk daarom het administratief protocol/ handleiding berichtenverkeer van de betreffende regio goed en onderzoek wat de gevolgen zijn voor de interne werkwijze. .

De meeste softwaresystemen zijn nog niet ingericht op aspecifiek toewijzen. De spelregels over hoe om te gaan met de aspecifieke toewijzingen in het declaratieproces zijn aangescherpt in de volgende iJw-release. Dit heeft voor diverse softwarepakketten behoorlijke impact. Daardoor is het pas op zijn vroegst mogelijk om vanaf de volgende release (na 1 april) ook daadwerkelijk te kunnen werken op basis van een aspecifieke toewijzing.

GGZ Nederland ziet aspecifiek toewijzen  als een gewenste situatie voor ggz. Voor 2018 is het echter vanuit software een behoorlijke klus en heeft bovendien impact op de controlesystemen. Daarom adviseert GGZ Nederland om dit pas vanaf 2019 toe te passen.

Specifiek toewijzen

Het voordeel van specifiek toewijzen is dat bij de aanvang van zorg heldere afstemming is over de hoeveelheid zorg die een aanbieder mag leveren voor een bepaalde periode. Hiermee heeft de aanbieder zekerheid dat geleverde zorg betaald gaat worden tot een maximum van de toewijzing en weet de gemeente welke rekeningen verwacht mogen worden. Voor controller en accountant is het een helder afgedicht proces.

Voor de ggz is dit een andere werkwijze dan voorheen. Specifiek verzoek om toewijzing van de behandeling in termen van volume en frequentie, kan pas gedurende of na de intake worden gestuurd. Bovendien kan het behandelverloop van geestelijke gezondheidszorg onvoorspelbaar verlopen waardoor de toewijzing niet meer dekkend is. Denk hierbij aan cliënten waarbij er tussentijds sprake is van een crisis, of er een verblijf zonder overnachting moet worden omgezet omdat na een paar dagen duidelijk wordt dat er toch een opname nodig zal zijn. Als zorgaanbieder bij elke verandering van zorg nieuwe toewijzingen moet aanvragen, worden zorgaanbieder en gemeente belast met veel administratieve handelingen.  

Aspecifiek toewijzen

Voordeel van aspecifiek toewijzen is dat de gemeente bij een toewijzing op categorie de zorgaanbieder niet  verplicht de omvang (volume, eenheid en frequentie) aan te geven/ goed hoeft te keuren van de in te zetten zorg en/of ondersteuning. Er zijn gemeentes die nog wel extra voorwaarden toevoegen zoals een maximaal budget.

Door gebruik te maken van aspecifiek toewijzen wordt voorkomen dat aanbieders voor elke wijziging in het zorgtraject van een cliënt een nieuw verzoek om toewijzing moeten indienen. Aanbieders registreren in de meeste gevallen al de zorg op activiteitenniveau die wordt ingezet. Voor de jeugd-ggz blijkt pas tijdens het traject welke andere vormen van zorg en/of ondersteuning er aanvullend nodig zijn. Voor de declaratie/facturatie van de zorg heeft de aanbieder dan enkel nog een beschikkingsnummer nodig

Het factureren van zorg vallend onder een aspecifieke toewijzing is in veel softwaresystemen pas mogelijk vanaf april 2018. Als partijen overeenkomen om af te gaan rekenen op basis van de aspecifieke toewijzingen, dan dient bedacht te worden dat de rekeningen over januari pas op zijn vroegst in april kunnen worden verzonden via het berichtenverkeer.

Indien het de bedoeling is dat in februari een rekening wordt gestuurd over de zorg en/of ondersteuning geleverd in januari, dan kan er slechts specifiek worden toegewezen waardoor er ook specifiek wordt afgerekend.

Het aantal regio’s wat werkt met aspecifiek toewijzen is vrij klein.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.