Avatar
7 December 2017 - Marloes van Es plaatste:

Nieuw bekostigingsmodel ggz/fz

Waarom is een andere productstructuur en bekostigingsmodel nodig?

De huidige productstructuur heeft geen duidelijke koppeling tussen zorgvraag en problematiek van de patiënt enerzijds en de behandeling anderzijds. Dat maakt het lastig voor aanbieders om zich te verantwoorden en voor verzekeraars om te toetsen of passende zorg geleverd werd.

Een ander punt is de looptijd van een db(b)c van maximaal één jaar. Die zorgt vaak voor een lange periode tussen de start van de behandeling en de facturering. Zorgverzekeraars en overheid missen zo actuele informatie over kostenontwikkelingen en zorgaanbieders ervaren liquiditeits- en/of verantwoordingsproblemen.

Daarom wordt gezocht naar een model waarin:

  • de problematiek van de patiënt vertaald wordt in een zorgvraag waarin meerdere patiëntkenmerken een rol spelen, en waarin niet alleen gefocust wordt op de diagnose;

  • sprake is van herkenbare, inhoudelijk gedefinieerde prestaties;

  • de doorlooptijd en declaratietermijn aansluit op logische fases in de diagnosestelling en behandeling.

 

Fasegewijs

De doorontwikkeling van de productstructuur ggz/fz vindt fasegewijs plaats. We bevinden ons nu in de fase van breed testen van het zorgtoeleidingsinstrument + data verzamelen om het model verder ontwikkelen. Om voldoende praktijkgegevens te verzamelen is de NZa (uiteindelijk) overgegaan op het verplichten tot deelname vanaf 1-1-2018. Vanuit de vereniging GGZ Nederland zijn 37 aanbieders voor de reguliere ggz zorg aangewezen (waarvan 26 zich al vrijwillig hadden gemeld) en 21 aanbieders met FZ productie (waarvan 10 zich al vrijwillig hadden gemeld).

Meer info op: https://nieuwmodelggzfz.nza.nl/

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.