Avatar
11 December 2017 - Charlotte Karman plaatste:

Standaard modelverwerkersovereenkomst voor de zorgsector

Standaard modelverwerkersovereenkomst voor de zorgsector

11 december 2017

Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een standaard modelverwerkersovereenkomst ontwikkeld.

Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen.

Om goede zorg te kunnen verlenen, worden in de zorg dossiers van cliënten of patiënten aangelegd, die zeer gevoelige gegevens bevatten. Het recht op privacy en de daarop gebaseerde wetgeving brengt mee dat degenen die deze persoonsgegevens verwerken, daar heel zorgvuldig mee omgaan. Daarom is het essentieel om goede afspraken te maken met partijen die in opdracht van zorginstellingen met deze bijzondere persoonsgegevens te maken krijgen, zodat die gegevens te allen tijde veilig en verantwoord worden verwerkt. Met een zogeheten verwerkersovereenkomst kunnen (en moeten) daarover met de opdrachtnemer afspraken worden gemaakt.

Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht als een zorgaanbieder een derde partij inschakelt die persoonsgegevens verwerkt namens de zorgaanbieder, bijvoorbeeld de leverancier van het cliënten/patiëntendossier. Deze verplichting vloeit tot 25 mei 2018 voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 uit de AVG. De Wbp spreekt over bewerkersovereenkomst, de AVG spreekt over verwerkersovereenkomst, de betekenis hiervan verschilt echter niet.

De door de brancheorganisaties ontwikkelde modelverwerkersovereenkomst werkt als standaard voor de hele zorgsector. Zorgorganisaties kunnen het model binnen de grenzen van de Wbp en de AVG aanpassen.

Leden van GGZ Nederland hebben de mogelijkheid om de modelverwerkersovereenkomst, toelichting van de modelovereenkomst en een inleiding over de modelverwerkersovereenkomst via ggzdocs te downloaden. Hieronder ook de specifieke links:

 

Inleiding verwerkersovereenkomst BOZ - definitief - december 2017

Model verwerkersovereenkomst BOZ - definitief - december 2017 

Toelichting model verwerkersovereenkomst BOZ - definitief - december 2017

NB: in de model verwerkersovereenkomst zijn ook verwijzingen/linkjes opgenomen naar een eventuele Word-versie.

GGZ Docs

Let op: dit document staat online op GGZ Docs. GGZ Docs is een andere website met een andere inlog dan GGZ Connect. Heb je een account voor GGZ Connect, maar niet voor GGZ Docs, registreer je dan eerst. Let wel: GGZ Docs is alleen toegankelijk voor medewerkers van lid-instellingen van GGZ Nederland.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.