Avatar
19 December 2017 - Carolien van Bracht-Visser plaatste:

Publicatie concept Functionele Ontwerpen Zelfonderzoek cGGZ 2016 en concept risicolijst 2016-2017-2018

Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland publiceren gezamenlijk voorbereidende stukken voor het zelfonderzoek curatieve ggz 2016 en de concept risicolijst 2016, 2017 en 2018.

Er is door een landelijke werkgroep, die zich bezighoudt met het opzetten van de zelfonderzoeken, van aanbieders en zorgverzekeraars hard gewerkt om voor het einde van dit jaar een eerste concept van de functionele ontwerpen (FO’s) voor het zelfonderzoek cGGZ 2016 en de concept risicolijst 2016, 2017, 2018 op te leveren. Deze stukken worden gepubliceerd om duidelijkheid te bieden voor eventuele reserveringen in het kader van de jaarrekening van aanbieders. Daarnaast geeft het helderheid voor de inrichting van administratieve processen om te komen tot juiste, volledige en tijdige facturatie.

Beide documenten zijn tussenproducten en dus nog niet definitief. Als er een substantiële aanleiding blijkt te zijn uit het zelfonderzoek 2015, kan dit nog leiden tot aanpassingen in de concept FO’s 2016 of de risicolijst 2016, 2017, 2018. Aan bijgaande concept documenten kunnen dus geen rechten worden ontleend. Wel is de landelijke werkgroep ervan overtuigt dat deze documenten voldoende zijn gevorderd om aanbieders te ondersteunen bij het opstellen van hun jaarrekening over 2017 en het verbeteren van administratieve processen.

Functionele Ontwerpen ZO cGGZ 2016

Op elk controlepunt binnen het ZO cGGZ 2016 waar op dit moment overeenstemming is tussen aanbieders en zorgverzekeraars is een concept functioneel ontwerp (FO) opgesteld. Omdat nog niet op alle controlepunten overeenstemming is, zult u dus FO’s missen t.o.v. het ZO 2015. Aan deze controlepunten en FO’s wordt nog gewerkt.
Bijgaande concept FO’s 2016 zijn nog niet definitief omdat de resultaten van het zelfonderzoek 2015 nog niet compleet zijn. Het kan zo zijn dat op basis van de resultaten ZO 2015 de concept FO’s 2016 nog aangepast worden. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een substantiële aanleiding om het FO inhoudelijk aan te passen.
NB: Bij alle controlepunten op basis van data-analyse wordt nog gekeken naar een verfijning van de weergave van de controlemassa. Dit zal geen impact hebben op de controlemassa zelf.  

Risicolijst

De risicolijst is een totale lijst met risico’s, voor zover op dit moment bekend op basis van geldende wet- en regelgeving 2016, 2017, 2018, gepast gebruik en contractafspraken hoofbehandelaarschap/ regiebehandelaren en verwijzing. Als er in de landelijke werkgroep nog normonduidelijkheid is op de geldende wet- en regelgeving, dan is dat in de daarvoor betreffende kolom aangegeven. Als aanbieder kunt u op basis van deze lijst zelf beoordelen in welke mate de weergegeven risico’s bij u als aanbieder van toepassing zijn, zodat u vervolgens kunt bepalen welke beheersmaatregelen u daar zelf op kunt treffen. De risico’s op de lijst leiden niet per definitie allemaal tot een controlepunt in de zelfonderzoeken 2016, 2017 en 2018. Partijen hebben daarvoor een bestendige lijn t.o.v. voorgaande jaren afgesproken: alleen indien er sprake is van een substantiële aanleiding of een substantieel risico kan de controle op het betreffende risico worden aangepast c.q. toegevoegd.  

 

Tijdpad Zelfonderzoek cGGZ 2016

  • Publicatiedatum stukken 1 maart 2018 (rapportageformat evt. 15 maart)

  • Startdatum 1 april 2018

  • Freeze tussen 1 april en 1 mei 2018

  • Deadline aanleveren alle stukken 30 september 2018

  • Deadline review + afwikkeling door ZV 28 februari 2019

Voor vragen kunt u mailen naar vragenzelfonderzoek@ggznederland.nl

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.