Avatar
22 December 2017 - Olfert Koning plaatste:

Moties bij VAO GGZ

Tijdens de laatste dag voordat de Tweede Kamer met Kerstreces gaat, werden gisteren naar aanleiding van eerder debat over de ggz, moties ingediend bij het VAO GGZ.

VAO GGZ
Er werden 5 moties ingediend. GroenLinks diende een motie in om tot structurele oplossingen te komen voor vervoer van personen met verward gedrag. De motie is aangenomen.

Een motie van D66 en GroenLinks die VWS vraagt te onderzoeken of ROM-data voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking, kreeg ook steun. Een motie van SP over alleen verwerking ROM-gegevens bij geïnformeerde, expliciete toestemming van patiënten, kreeg geen meerderheid.

Een motie van GroenLinks die verzoekt om openbaarmaking van dwangmaatregelen per ggz-instelling, begeleid door analyse en contextuele duiding van het ministerie, is aangehouden. Staatssecretaris Blokhuis (ggz) gaf aan dat hij het verzoek wil bestuderen en begin februari de Kamer informeert over mogelijkheden en wenselijkheid dit te doen.  

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.