Avatar
22 December 2017 - Olfert Koning plaatste:

Moties bij de begroting ministerie VWS 2018

De begroting van het ministerie van VWS voor 2018 is gisteren goedgekeurd door de Tweede Kamer. Afgelopen dinsdag is gestemd over 55 ingediende moties bij de begroting. Hieronder een opsomming van moties die relevant zijn voor de ggz.  

Interessante aangenomen moties:

Motie van het lid Ellemeet (GrL) c.s. over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1496a0d7-a8f0-4cb0-950b-0f930327fe0a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Ellemeet%20c.s.%20over%20samenwerking%20tussen%20gemeenten%20en%20zorgverzekeraars.pdf

Motie van het lid Van den Berg (CDA) c.s. over het huidige risicovereveningssysteem: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8fe2b6e5-5ca6-4785-a0af-a0c5dd3b42f2&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20den%20Berg%20c.s.%20over%20het%20huidige%20risicovereveningssysteem.pdf

Motie van het lid Slootweg (CDA) c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=46e5cb4b-c870-4be3-b4cd-8c13c33b55ac&title=Motie%20van%20het%20lid%20Slootweg%20c.s.%20over%20afspraken%20over%20kwaliteit%20en%20prijs%20in%20meerjarencontracten.pdf

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra (D66) en Aukje de Vries (VVD) over goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van e-health(t.v.v. 34775-XV1-92): https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=01e3a142-fffa-4071-bfca-46d8aa4f9cb4&title=Gewijzigde%20motie%20van%20de%20leden%20Pia%20Dijkstra%20en%20Aukje%20de%20Vries%20over%20goede%20voorbeelden%20en%20initiatieven%20op%20het%20gebied%20van%20e-health%20%28t.v.v.%2034775-XV1-92%29.pdf

Motie van het lid Dik-Faber over een nieuw hoofdlijnenakkoord over de huisartsenzorg: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5c7fee80-1f53-4b5c-a6d7-5bd389f972a3&title=Motie%20van%20het%20lid%20Dik-Faber%20over%20een%20nieuw%20hoofdlijnenakkoord%20over%20de%20huisartsenzorg.pdf

Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over geen vergroting van administratieve lasten: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8da569dc-edc3-4ea4-9622-c88d0f9ad759&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20der%20Staaij%20c.s.%20over%20geen%20vergroting%20van%20administratieve%20lasten.pdf

Motie van het lid Van der Staaij (SGP) c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=26490362-c144-4236-91ec-67cebae7b4b0&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20der%20Staaij%20c.s.%20over%20standaardisatie%20van%20inkoop-%2C%20kwaliteits-%20en%20facturatievoorwaarden.pdf

Interessant aangehouden moties:

Motie van het lid Van den Berg (CDA) c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7376908-e118-434b-a851-03f95e7c7082&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20den%20Berg%20c.s.%20over%20herinrichting%20van%20de%20kwaliteitsregistraties%20.pdf

Motie van de leden Van der Staaij (SGP) en Dijksma (PvdA) over een minimumprijs voor alcohol
Deze motie is aangehouden: Staatssecretaris Blokhuis komt in de zomer van 2018 met een notitie over alcoholbeleid, waaronder prijsmaatregelen.
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7297a247-5dd5-4d5d-876f-a0b4143aed02&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20der%20Staaij%20en%20Dijksma%20over%20een%20minimumprijs%20voor%20alcohol%20.pdf

Interessante verworpen moties:

Motie van de leden Kooiman en Ellemeet (SP) over de ova-ruimte uitzonderen van de hoofdlijnenakkoorden: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c7dc6019-706e-45ac-bf17-351a8fb3b9cd&title=Motie%20van%20de%20leden%20Kooiman%20en%20Ellemeet%20over%20de%20ova-ruimte%20uitzonderen%20van%20de%20hoofdlijnenakkoorden.pdf

Motie van het lid Kooiman (SP) c.s. over het tegengaan van onderbesteding: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7fd56691-c780-43d4-82ae-749ed174c99a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kooiman%20c.s.%20over%20het%20tegengaan%20van%20onderbesteding%20.pdf

Het overzicht van alle 55 moties en de uitslag van de stemming erover, is terug te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.