Avatar
22 December 2017 - Quirinus Fianen plaatste:

Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Er komt een wijziging van de Jeugdwet in verband met de aanpassing van het woonplaatsbeginsel.

Het wetsvoorstel voor het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is verschenen. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft de gezaghebber van het kind niet meer te worden uitgezocht. Voor het woonadres wordt aangesloten bij de Basisregistratie Personen van de jeugdige.

De verwachte effecten van de wetswijziging zijn

 • Het doel van het nieuwe woonplaatsbeginsel is lagere administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten.
 • Daarnaast wordt de financiële prikkel gelegd bij de gemeente waar de jeugdige woont of oorspronkelijk met zijn ouders woonde. Gemeenten worden hierdoor uitgedaagd om meer aan preventie en jeugdhulp dichtbij huis te doen.

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp.
Omdat de huidige definitie van het woonplaatsbeginsel in de praktijk leidt tot veel discussie, wordt dit aangepast in het nieuwe wetsvoorstel.

Internetconsultatie
U kunt tot 23 januari 2018 reageren op de internetconsultatie. De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn gemeenten en jeugdhulpaanbieders.

Internetconsultatie: Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel

Meer informatie
www.vng.nl/woonplaatsbeginsel

www.vng.nl/jeugdwetenjurisprudentie

Bron: VNG 21-12-2017

 • Avatar
  12 January 2018 - Anne Wil Roza zei:

  Hallo Quirinus,

  Dank je voor het attenderen op de wijziging in de Jeugdwet die het naar verwachting eenvoudiger maakt om te bepalen wie de verantwoordelijke betalende gemeente is. Nu is dat de gemeente “waar het ouderlijk gezag” woont. Met de wetswijziging wordt de inschrijving van de jeugdige in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) bepalend. Ook bij verblijf is (inschrijving in) de woonplaats van het kind direct voorafgaand aan verblijf de gemeente die financieel verantwoordelijk is en blijft. Dit laatste heeft gevolgen voor het financieel verdeelmodel. Niet de gemeente waarin het verblijf plaatsvindt betaalt, maar de gemeente waar het kind vandaan komt.

  Het realiseren van de verandering heeft wel de nodige gevolgen: andere gemeenten worden financieel verantwoordelijk wanneer het ouderlijk gezag elders woont en bij verblijf krijgen zorgaanbieders met meer financieel verantwoordelijke gemeenten te maken. Na omzetting verwachten we veel minder administratieve lastendruk en hopelijk gaan gemeenten verblijf dichter bij huis zoeken/realiseren.

  We verwachten dat de omzetting voor de jeugd-ggz meevalt, omdat veel jeugdigen bij het ouderlijk gezag wonen, maar de ervaring leert dat de praktijk meestal weerbarstiger is. Lastiger wordt het waarschijnlijk bij pleegzorg. En natuurlijk onvoorziene situaties.

  Hiermee de uitnodiging naar allen om te reageren op het wetsvoorstel; individuele reacties kunnen tot 23 januari worden ingediend. U kunt uw reactie ook uiterlijk 19 januari naar GGZ Nederland sturen; dan wordt deze meegenomen in een gezamenlijke reactie.

  Andere zaken rondom de toepassing van het woonplaatsbeginsel kunt u natuurlijk ook aangeven via dit gremium.

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.