Avatar
2 January 2018 - Marijke Verbeek plaatste:

Landelijke Monitor Ambulantisering GGZ 2017

De staatssecretaris van VWS heeft het derde jaarrapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Uit de rapportage van het Trimbos instituut blijkt:

  • De inhoudelijke doelen van ambulantisering en hervorming langdurende ggz komen nauwelijks dichterbij. De achterstand die mensen met ernstige psychische aandoeningen ervaren in kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie is onverminderd groot.
  • Ondanks veel goede initiatieven die overal in het land zichtbaar zijn, is het onderliggende patroon dat de opbouw van de integrale, intensieve ambulante zorg en ondersteuning stagneert.
  • Belangrijke oorzaken van de stagnatie zijn financiële schotten tussen en binnen de verschillende financieringskaders, en het gegeven dat het regionale speelveld te complex is geworden en te gefragmenteerd is geraakt om tot een effectieve gezamenlijke regionale aansturing te komen.

De rapportage bevat ook toekomstwensen van veldpartijen. Er is op grote lijnen een gemeenschappelijke visie op de gewenste ontwikkeling in de zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Ggz-bestuurders geven daarbij onder meer aan dat het hanteren van een maximale gemiddelde prijs per cliënt bij de zorginkoop belemmerend werkt bij de doorontwikkeling van Zvw-gefincanierde ambulante zorg voor de EPA-doelgroep.

De begeleidingscommissie van de LMA, waar ook GGZ Nederland deel van uitmaakt, ziet mogelijkheden om de ervaren stilstand rond ambulantisering te doorbreken en recht te doen aan de urgentie die cliënten, hulpverleners en naastbetrokkenen ervaren. Partijen willen hierin gezamenlijk optrekken en hebben de staatssecretaris om steun gevraagd. De staatssecretaris spreekt in zijn brief aan de Tweede Kamer deze steun uit, en geeft onder meer aan dat investeren in de ambulante zorg ook onderdeel is van de ‘Afspraken aanpak wachttijden ggz’.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.