Avatar
8 January 2018 - Marijke Verbeek plaatste:

Extra activiteiten aanpak wachttijden

Sinds afgelopen zomer gestart is met de aanpak wachttijden, is er veel in gang gezet om wachttijden in de ggz binnen de Treeknormen te krijgen. Helaas zijn de wachttijden nog niet verdwenen, zoals ook de NZa constateert in haar monitor. Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, is er één te veel. We willen spoedig een dalende lijn zien met betrekking tot wachttijden.

In overleg tussen de staatssecretaris en betrokken partijen is een aantal extra activiteiten afgesproken:

  • Het opschonen van wachtlijsten bij de aanbieders. Concreet is afgesproken dat elke aanbieder – voor zover nog niet gebeurd - voor 1 februari 2018 zijn wachttijden actueel heeft. Wachtenden worden actief benaderd en geïnformeerd over de mogelijkheid tot zorgbemiddeling door de verzekeraar. Het up-to-date houden van de wachtlijsten wordt/blijft structureel beleid bij de aanbieder.
  • De regionale taskforces worden uitgebreid zodat ze landelijke dekking krijgen. Waar dat kan, wordt aangesloten bij bestaande overlegtafels.
  • Knelpunten rond krapte op de arbeidsmarkt, die leidt tot personeelstekorten voor bepaalde beroepsgroepen, worden gesignaleerd en op de lokale en landelijke agenda geplaatst en van oplossingen voorzien.
  • Als gevolg van de moeite die instellingen hebben om voldoende behandelaren voor crisisdiensten en ANW-diensten beschikbaar te hebben, wordt de mogelijkheid verkend om het draaien van deze diensten via de herregistratie van behandelaren te verplichten.
  • De staatssecretaris gaat nog deze maand in gesprek met partijen over de wenselijkheid van en de mogelijkheid voor het wegnemen van belemmeringen die volgen uit het Kwaliteitsstatuut en de beroepentabel en die ertoe leiden dat mensen op dit moment niet tijdig de goede zorg krijgen. Daarbij is ook geconstateerd dat de reeds bestaande ruimte in de regelgeving mogelijk onvoldoende wordt benut, zoals de mogelijkheid om ook verpleegkundig specialisten en klinisch neuropsychologen als regiebehandelaar in te zetten.
  • Goede ervaringen uit de regionale aanpak en van individuele instellingen worden actief gedeeld.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.