Avatar
9 January 2018 - dr. William Goossen plaatste:

Oproep voor input uit de GGZ voor duurzaam informatiestelsel in de zorg

Beste mensen

Alle goeds voor 2018!

Zoals aangekondigd starten we het nieuwe jaar met de open consultatie van eOverdracht in de care.

Daarnaast brengen we ook een eerste onderdeel van de “kaders voor het duurzaam informatiestelsel in de zorg”, de basisprincipes, in open consultatie.

Deze strategische basisprincipes verwoorden de kwaliteit van zorg en informatie vanuit het perspectief van de burger en patiënt. En worden stap voor stap uitgewerkt in meer technische afgeleide principes voor het informatiestelsel. Met de kaders toetsen we of afspraken en voorzieningen voldoen aan de eisen die gesteld worden om de publieke belangen rondom zorgbrede informatiestromen te borgen. Zij bieden ook houvast bij de beoordeling van toelating van nieuwe bouwstenen tot de basisinfrastructuur.

Deze open consultatie is niet aangekondigd in de afgelopen kerngroepbijeenkomst. Wel is de behoefte aan kaders en toetsingscriteria diverse malen aan de orde geweest. Met de ontwikkeling van deze kaders wordt opvolging gegeven aan de brief van de minister over het informatiestelsel en de recente opdracht van het Informatieberaad om deze kaders te gaan opstellen (IB juni 2017). In de kamerbrief spreekt de minister over een duurzaam informatiestelsel: afspraken en voorzieningen die nodig zijn om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek te hebben.

De consultatie wordt gedaan om input op te halen uit de zorg. Tijdens de bespreking in het Informatieberaad van maart wordt instemming met de aanpak en lijn gevraagd voor de verdere uitwerking. Het doel is om een eerste versie van het geheel aan kaders in juni in het Informatieberaad als bouwsteen vast te stellen.

Voor beide consultaties verzamelt MinVWS de opmerkingen en zendt deze door naar de indiener(s) van het voorstel. De indieners hebben gelegenheid om waar wenselijk nog aanpassingen door voeren. Vanaf 8 januari 2018 tot en met 4 februari 2018 staat eOverdracht in de Care en Kaders voor een duurzaam informatiestelsel in open consultatie (9 januari tot en met 4 februari 2018).

Informatie over beide voorstellen is via https://www.informatieberaadzorg.nl  verkrijgbaar. Reacties op de open consultatie stellen we ook via de website beschikbaar.

We hechten waarde aan brede deelneming en willen u verzoeken uw achterban bekend te maken met de open consultatie.

Met vriendelijke groet

Secretariaat Informatieberaad

Nicole Splinter

9 January 2018  -   4 February 2018
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.