Avatar
12 January 2018 - Lonneke Schoo plaatste:

Werkconferentie Kwaliteit en Verantwoording Nieuwe Stijl - 22 maart 2018

“Durven we de patiënt en zijn naasten echt regie te geven?”

Werkconferentie
Zorgaanbieders in de ggz willen graag goede zorg leveren. Zorg waar de cliënt tevreden over is en zorg die effectief is. Kwaliteitssystemen en registraties die tot nog toe in de ggz worden gebruikt, hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het leveren van goede zorg. De veelgebruikte systemen leggen echter vooral de nadruk op het systeem en de organisatie. De behoefte groeit om de nadruk te verschuiven naar de leefwereld van de patiënt en professional en hen weer eigenaar te maken van het realiseren van ‘goede zorg’. Daarnaast is het noodzaak geworden de registratielast in de ggz te verminderen. Hoe kunnen we deze omslag in kwaliteitsbeleid in de ggz met elkaar realiseren?

GGZ Nederland heeft zich de afgelopen periode over dit vraagstuk gebogen. Als vervolg op een eerdere Invitational Conference, waar we samen met u hebben gesproken over de nieuwe denkrichting Kwaliteit en Verantwoorden Nieuwe Stijl, hebben we verder uitgewerkt hoe we handen en voeten kunnen geven aan deze omslag. Graag delen wij met u onze bevindingen tijdens deze werkconferentie. Aanvullend illustreren we een aantal goede praktijkvoorbeelden, die passen bij de nieuwe stijl.

Graag nodigen we u uit om kennis te nemen van de resultaten, maar ook om mee te denken in hoe we de resultaten in de praktijk verder kunnen brengen, en met wie?

Save the date
De conferentie vindt plaats op 22 maart 2018 van 9.00-12.00 uur, in Amersfoort. Aansluitend is een broodje beschikbaar. Wij willen u vragen om deze datum alvast te reserveren. U kunt zich alvast aanmelden voor de bijeenkomst via iwallenburg@ggznederland.nl.

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers meer informatie over het concrete programma en de locatie.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.