Avatar
25 January 2018 - Djieuwke Verseput plaatste:

NJR publiceert onderzoek naar polarisatie vanuit de beleving van jongeren

In 2017 heeft Nabil el Malki vanuit de Nationale Jeugdraad (NJR) 8 maanden lang onderzoek gedaan naar polarisatie in de samenleving vanuit de beleving van jongeren in Nederland. Aan de hand van de belevingen en ervaringen van jongeren hebben professionals en jongeren aanbevelingen geformuleerd voor professionals en organisaties, gemeenten en de Rijksoverheid.

De NJR heeft dit onderzoek uitgevoerd namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De resultaten uit het onderzoek zijn de verhalen en ervaringen van jongeren over de voedingsbodems die leiden tot polarisatie.

De NRJ doet 10 aanbevelingen:

Voor professionals en organisaties

1. Vergroot het pedagogisch en psychologisch vermogen van professionals om jongeren te ondersteunen en te begeleiden in de vorming van hun identiteit en daarmee een 'identiteitscrisis’ te voorkomen of te begeleiden.

2. Ontwikkel de culturele sensitiviteit binnen organisaties en bij professionals om meer begrip te creëren tussen professionals en jongeren met verschillende culturele achtergronden.

3. Faciliteer laagdrempelig en zo open mogelijk contact tussen professionals en jongeren om de afstand tussen professionals en jongeren te verkleinen.

Voor gemeenten

4. Betrek jongeren door middel van creatieve participatievormen bij onderwerpen die de jongeren aangaan en agendeer de input van de jongeren binnen de lokale politiek.

5. Faciliteer ontmoetingen binnen de samenleving tussen burgers van verschillende generaties om met elkaar gesprekken aan te gaan over thema’s die van invloed zijn op de sociale cohesie.

6. Vergroot het aantal voorzieningen voor jongeren (vooral op het platteland) om de leefbaarheid voor jongeren te vergroten
(voorkomen van ontevredenheid).

7. Betrek ouders bij het omgaan met sociale en maatschappelijke thema’s om ze meer weerbaar te maken tegen polarisatie.

Voor de Rijksoverheid:

8. Zorg dat jongeren ook een beeld krijgen van de Rijksoverheid door ze meer te ontmoeten; daarmee krijgt de Rijksoverheid zelf ook meer een beeld van wat er speelt bij de jongeren.

9. Investeer in uitwisselingsprojecten tussen groepen jongeren en laat die plaatsvinden op maatschappelijk relevante locaties.

10. Bied een podium aan professionals uit verschillende regio’s om op nationaal niveau thema’s rondom polarisatie bespreekbaar te maken om vervolgens aan de hand daarvan ‘best practices’ in beeld te brengen en uit te
wisselen.

Bron: NJR

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.