Avatar
2 February 2018 - Gerard van Unen plaatste:

Branches: dwing ons met behandeling in de Wlz niet in een keurslijf!

Afgelopen week hebben GGZ Nederland, de RIBW Alliantie en Federatie Opvang gereageerd op het aanvullend advies van het Zorginstituut Nederland (ZiN) over behandeling in de Wlz. De strekking van onze reactie was: dwing professionals niet in een keurslijf bij de organisatie van langdurige ggz-zorg, zeker niet als we die straks ook in beschermende woonvormen in de wijk aanbieden.

Ondanks eerdere pogingen vanuit het werkveld, om het ZiN ervan te overtuigen dat persoonlijk en maatschappelijk herstel van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening het meest gebaat is bij flexibiliteit in de organisatie van Wlz-zorg, zowel op het instellingsterrein als daarbuiten, en dat keuzevrijheid, normalisatie en maatwerk hierin centraal staan, adviseert het ZiN om alle behandelvormen voortaan integraal aan te bieden in de Wlz. Wat ons betreft een stap terug in de kwaliteit van zorg. Het staat haaks op de gewenste vermaatschappelijking van Wlz-zorg en de doelen die het kabinet hierbij voor ogen heeft. Een botsing tussen het juridisch kader en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen in de ggz van de laatste jaren.

In onze reactie hebben we geredeneerd vanuit het perspectief van de cliënt. Bij de voorbereidingen op het wetsvoorstel over de toegang tot de Wlz voor de ggz zullen we dat consequent blijven doen. Waarom wilden we dit ook al weer, intensieve behandeling, begeleiding en ondersteuning zo dicht mogelijk bij mensen thuis, en hoe kun je dat vervolgens het beste organiseren? Dat is wat ons betreft de volgorde. We moeten voorkomen dat we andersom redeneren, met andere woorden hoe we deze nieuwe doelgroep in het keurslijf van de Wlz kunnen krijgen.

In de komende periode informeren we de Tweede Kamer en belanghebbende partijen over onze zienswijze en zullen we ons hard maken voor een Wlz, die maatwerk biedt qua behandeling, begeleiding en ondersteuning van cliënten en professionals in staat stelt om ggz-zorg makkelijk op- en af te schalen.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.