Avatar
2 February 2018 - Niels Schepers plaatste:

Vooraankondiging VIPP GGZ

Op 12 december 2017 was de startconferentie van @PATIENTconnect. Tijdens deze conferentie heeft GGZ Nederland de visie @PATIENTconnect, ‘Hoe informatiebeleid in de ggz zich concentreert op waarde voor de patiënt’, aangeboden aan de secretaris-generaal van VWS. Het ministerie van VWS heeft voor 2018-2019 50 miljoen euro beschikbaar gesteld binnen een subsidieprogramma voor de versterking van eHealth en informatievoorziening in de ggz. Dit is het bedrag dat uit de onder uitputting van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt teruggegeven aan de ggz. Deze visie is de opmaat tot het subsidieprogramma VIPP GGZ en lijkt in grote mate op de VIPP-regeling voor de ziekenhuizen. Er wordt momenteel hard gewerkt om deze subsidieregeling vorm te geven. Op aangeven van VWS is de publicatiedatum in de Staatscourant van de definitieve regeling verschoven van 1 maart naar 1 april 2018.

De ggz zet in op waardegedreven zorg; dit betekent dat behandelingen zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de patiënt. Het programma VIPP GGZ draagt bij aan de invulling van deze visie. De focus ligt op de implementatie en gebruik van bestaande toepassingen en standaarden. De regeling bestaat uit een aantal modules:

 • Patiënt & eHealth: het doel van deze module is de inzet van eHealth te stimuleren en de uitkomsten van de eHealth modules te tonen in het elektronisch patiënten dossier.
 • Patiënt & Informatie: het doel van deze module is dat patiënten de beschikking krijgen over informatie uit hun eigen dossier conform een afgesproken standaard (zorginformatiebouwstenen).
 • Patiënt & Medicatie: het doel van deze module is de medicatieveiligheid te vergroten en te ondersteunen, door het digitaal aanbieden van de voorgeschreven medicatie als vooraankondiging en/of recept, het aanbieden van een actueel medicatieoverzicht aan de patiënt, en het verifiëren van actuele medicatie voorafgaand aan het voorschrijven van medicatie.

Daarnaast worden vanuit de regeling een aantal centrale initiatieven opgepakt. Zoals de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) voor het eenduidige vastleggen van patiëntinformatie, de ontwikkeling  van een website waarop eHealth modules/apps voor de ggz worden gebundeld en beoordeeld en het organiseren van benodigde software-aanpassingen voor het realiseren van de hiervoor genoemde modules. Ook is er binnen de regeling ruimte voor het inschrijven op vouchers voor het realiseren van innovaties en regionale samenwerking in ketens en netwerken.

Ggz-aanbieders kunnen zich vanaf 1 april 2018 tot 1 juni 2018 inschrijven om gebruik te maken van deze regeling die loopt tot 1 januari 2020. Inschrijving geschiedt op basis van een nulmeting (die in maart wordt uitgevoerd) middels een aanvraagformulier. Toetsing van het behalen van de doelen gebeurt achteraf middels een audit. Per module wordt een vast subsidiebedrag uitgekeerd bij het behalen van het resultaat. Deelnemende aanbieders moeten ook zelf een investering doen. Europese regels schrijven voor dat de overheid hooguit 50% van de investering mag subsidiëren.

Deze regeling biedt ggz aanbieders de (financiële) opstap om de toepassing van eHealth, het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan de patiënt voor meer eigen regie, (verder) te implementeren. Ook geeft de regeling een impuls aan medicatieveiligheid. Het is belangrijk om nu al te starten met de voorbereidingen voor deelname aan de regeling. Om straks in te kunnen schrijven heeft uw organisatie een relatienummer bij het DUS-i nodig (https://www.dus-i.nl/). Indien u deze nog niet heeft zou u deze alvast aan kunnen vragen. Dit verkort de aanvraagprocedure. De doorlooptijd van de regeling is relatief kort: tot 1 januari 2020.

Voor vragen over het programma kunt u zich richten tot programmasecretaris Marjolein Min m.min@patientconnect.nu

 • Avatar
  9 February 2018 - Arnoud Willemsen zei:

  @Arnoud Willemsen : PDF download

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  13 February 2018 - Marjolein Min zei:

  Via bovenstaande link kan geen subsidie worden aangevraagd. De subsidieaanvragen kunnen alleen via de post of via de mail worden ingediend. Het formulier hiervoor is nog in ontwikkeling en wordt later gepubliceerd.

  Voor wat betreft de mogelijkheid van het versnellen van het aanvraagproces is het wel goed dat de ggz-aanbieder bij de aanvraag van de subsidie VIPP meteen het object-/relatienummer invult. Een aantal ggz-aanbieders heeft al een dergelijk object-/relatienummer.

  Mocht u nog geen object-/relatienummer hebben, dan kan dit nu al worden aangevraagd. Dit kan met een recent kopie bankafschrift met leesbare tenaamstelling van de aanvragende rechtspersoon en bankrekeningnummer, een begeleidend schrijven met een handtekening van iemand uit het KvK en de opgave van het juiste KvK nummer van de aanvragende rechtspersoon Dit object-/relatienummer kan worden opgevraagd via: VWSsubsidies@minvws.nl. Binnenkort hoopt VWS een speciale mailbox voor de VIPP GGZ te openen. Dit adres wordt hier dan bekend gemaakt.

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.