Rianne Kasander

Organisatie:
Verslavingskunde Nederland (Resultaten Scoren)
Functie:
Programmamanager Verslavingskunde Nederland
Lid sinds:
21 April 2015
Kennisgebied:
Verslavingszorg
Over mijzelf:

Ik ben Programmamanager van Verslavingskunde Nederland. Verslavingskunde Nederland is een nieuw netwerk bestaande uit 10 Verslavingszorg aanbieders, Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat, kenniscentra Stichting Resultaten Scoren en Trimbos Instituut en brancheorganisatie GGZ Nederland. Verslavingskunde Nederland is in oktober 2017 van start gegaan. Doelstelling van Verslavingskunde Nederland is het verder voorkomen van Verslavingsproblematiek en meer mensen die kampen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever bereiken. Verslavingskunde Nederland is georganiseerd aan de hand van zeven inhoudelijke thema’s Hiervoor zijn zeven Programmagroepen ingericht, te weten Preventie & Vroegsignalering, Stigma & imago, Datamanagement, Innovatie, Uniforme Werkwijze & Kwaliteit, Zorg & Veiligheid en Onderzoek & Opleiding. voor meer informatie kijk op onze website: www.verslavingskundenederland.nl

Neem contact op met mij

Laatste activiteit