Nathalie Koeman

Organisatie:
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
Functie:
Bureaumanager/Bedrijfsvoering
Lid sinds:
11 October 2016
Kennisgebied:
Vertrouwenswerk voor familie en naasten binnen de GGz en het sociaal domein
Neem contact op met mij